2 września 2016

Prof. Jacek Borowski laureatem Honorowego Zielonego Laura

Podziel się!

Laureatem tegorocznego Honorowego Zielonego Laura Związku Szkółkarzy Polskich został dr habilitowany Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW w uznaniu działań na rzecz poprawy stanu zieleni publicznej i instytucjonalnej oraz szczególne osiągnięcia w popularyzacji pnączy.

Tegoroczny laureat  to miłośnik i popularyzator roślin, wykładowca akademicki, uznany w kraju i za granicą dendrolog. W swojej działalności naukowej zajmuje się szeroko pojmowaną dendrologią. Jest autorem licznych publikacji naukowych, popularyzatorskich i monografii, w tym dotyczących zieleni miejskiej i zastosowania pnączy. Wykłada drzewoznawstwo na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w warszawskiej SGGW. Angażuje się w obronę alei przydrożnych, opracowuje nowe metody wyceny drzew. Od 2010 roku pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.  

Honorowy Zielony Laur Związku Szkółkarzy Polskich to wyróżnienie tradycyjnie przyznawane podczas otwarcia Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie”.