9 października 2012

Podziel się!

SKŁADKI

1 października rozpoczął się nowy rok obrachunkowy Związku Szkółkarzy Polskich. Przypominamy wysokości i terminy wpłaty bieżących składek (podstawowej i na fundusz marketingowy). 
Regulamin Opłacania Składek


składka podstawowa członkowska:

konto: 46 1140 2017 0000 4902 1142 5982

Terminy i wysokość składki podstawowej 2012/2013

    * I termin - do 30 listopada 2012 - 2000,00 zł
    * II termin - do 1 czerwca 2013 - 2200,00 zł (kwota podstawowa + 10%)
    * III termin - do 30 września 2013 - 2400,00 zł (kwota podstawowa + 20%)
       
Kolejne osoby z firmy płacą 25% pełnego wymiaru składki.

Stan wpłat Państwa składek jest widoczny po zalogowaniu na www.zszp.pl lub www.portal.zszp.pl