20 lutego 2012

Podziel się!

STANDARYZACJA - plik w excelu 

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce szczegółową standaryzację materiału szkółkarskiego.
Cele standaryzacji to:
1.    Ujednolicenie opisu materiału szkółkarskiego, przez wprowadzenie wspólnych parametrów i pojęć.
2.    Umożliwienie klientom porównania materiału szkółkarskiego o podobnych parametrach.
3.    Ujednolicenie jakości produkcji szkółkarskiej.
Załączona standaryzacja ma formę pliku Excel. W poszczególnych arkuszach znajdują się nazw roślin i odpowiednie dla nich parametry.
  • Plik zostanie 15 marca opublikowany na www.zszp.pl w części dostępnej dla wszystkich internautów.
  • Standaryzacja zostanie również użyta na stronie Dostępne ilości – PolskieRosliny.pl. Rośliny produkowane zgodnie ze standardami będą na tej stronie wyróżnione.
Jeżeli znajdą Państwo w pliku rażące błędy techniczne (nie merytoryczne), prosimy o ich jak najszybsze zgłoszenie (jednak nie później niż do 13 marca).
Standardy mają formę zaleceń. Są pomocą dla szkółkarzy i klientów. Formy produkcji nie ujęte w standaryzacji, a obecne na rynku, również będą pojawiały się na www.polskierosliny.pl, jednak produkcja zgodna ze standardami będzie preferowana i wyróżniona graficznie. Standaryzacją objęto wyłącznie materiał dorosły.
Podstawą standaryzacji były „Zalecenia dla ozdobnego materiału szkółkarskiego opracowane przez Związek”. Skład zespołu zajmującego się standaryzacją, w znacznej mierze, pokrywał się ze składem zespołu redakcyjnego zaleceń.
Kilkuletnia praca obejmowała:
·     Ustalenie parametrów koniecznych do opisania produkcji.
·     Opracowanie standardów przez zespoły ekspertów szkółkarzy. 
Standaryzację opracowano na podstawie listy wszystkich roślin produkowanych w szkółkach członków ZSzP tj. wszystkich roślin widocznych na www.zszp.pl w wyszukiwarkach i w Państwa ofertach. Rośliny, które nie mają opisanej standaryzacji, to te, które ekspert opisujący standardy pominął, uznając, że nie ma dostatecznej wiedzy na ich temat.
·     Przesłanie opracowanej standaryzacji wszystkim szkółkarzom ZSzP do konsultacji i naniesienie poprawek.
Standaryzacja w tej formie będzie funkcjonować przez 3 lata. W tym czasie zbierane i weryfikowane będą wszelkie uwagi merytoryczne, które potem ewentualnie zostaną wprowadzone do opracowania.
W biurze znajduje się jeden wydrukowany egzemplarz zawierający standaryzację wszystkich grup roślin. To prawie 400 stron druku dwustronnego, dlatego załączony plik, jest przygotowany do samodzielnego wydrukowania.
 
Z poważaniem
Urszula Kaźmierczak
Związek Szkółkarzy Polskich 
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa
tel./fax +48 (22) 435 47 22, tel. kom. +48 781 99 55 19
e-mail: u.kazmierczak@zszp.pl
www.zszp.pl  www.polskierosliny.pl