9 czerwca 2010

Akcja ekologiczna ZIELONO WKOŁO czyli: sadząc rośliny chronimy środowisko

Podziel się!

ZIELONO WKOŁO - artykuł w Biuletynie Szkółkarskim nr 78/2010

Akcja ekologiczna ZIELONO WKOŁO czyli: sadząc rośliny chronimy środowisko - artykuł w Biuletynie Szkółkarskim nr 77/2010

Organizatorem akcji jest Związek Szkółkarzy Polskich.

Zapraszamy członków Związku, biorących udział w Wystawie "ZIELEŃ TO ŻYCIE", do włączenia się w ten projekt. Zgłoszenia przyjmowane są przez biuro Związku do 15 czerwca 2010.

Formularz zgłoszeniowy w formacie .doc

Projekt koordynuje pani Krystyna Bargieł - tel. 606 124 927.