3 listopada 2011

Katalog Szkółek 2012

Podziel się!

FORMULARZ KATALOGU SZKÓŁEK

Szanowni Państwo,

Przesyłamy blankiet wpłaty podstawowej składki członkowskiej za rok 2011/2012. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków pierwszy termin jej wpłaty obejmuje okres od 1 październik 2011 do zjazdu 2011 (21-23 listopada 2011). Uprzejmie prosimy o niezwłoczne uregulowanie składki.
 
Projekt najbliższego wydania Katalogu Szkółek (2012) będzie opracowany na wzór poprzednich: format A5, całość wydrukowana w kolorze na kredowym papierze.
Na prezentację każdej firmy przewidziano całą stronę w kolorze. Będzie zawierała pełne dane firmy, logo, informację, kto z firmy jest członkiem ZSzP, szczegółowy plan dojazdu do szkółki, prezentację firmy w formie opisowej, zdjęcia (przewidujemy tutaj zdjęcia szkółek, właścicieli firm, zdjęcia produktów, itp.).
 
W wypadku elementów graficznych prosimy o przesłanie następujących materiałów do biura ZSzP, najlepiej w wersji elektronicznej:
  • zdjęcia
  • mapka dojazdu
  • logo 
Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie formularza i odesłanie go wraz z plikami graficznymi w wyżej wymienionej formie do biura ZSzP w terminie do 8 listopada 2011. Do pisma dołączamy Państwa stronę z poprzedniego Katalogu Szkółek. Jeżeli nie chcą Państwo wprowadzać żadnych zmian w nowej edycji, wystarczy zaznaczyć to w formularzu.
 
UWAGA!
Nie Odesłanie Dokumentów Będzie Uważane Za Zgodę Na Publikację Danych
Z Ubiegłego Roku.
 
 
Z poważaniem 
Małgorzata Gawryluk