14 maja 2010

Konkurs Roślin NOWOŚCI 2010

Podziel się!

Szanowni Państwo,

Konkurs Roślin NOWOŚCI prowadzony podczas Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie” ma za zadanie wypromowanie interesujących i nowych odmian roślin na rynku. Nowe znaczy tyle, co wprowadzane właśnie do produkcji, uprawiane od niedawna lub wprowadzane do produkcji po bardzo długiej przerwie, umownie określonej jako okres 30 lat.
Regulamin określa, kto może dokonać zgłoszenia do konkursu oraz to, że roślina powinna pochodzić z partii materiału przeznaczonego do sprzedaży. Pragnę podkreślić w tym miejscu, że jest bardzo istotne, aby nowa odmiana (zwłaszcza nagrodzona) była dostępna w handlu. Zrażony już na samym początku do niej klient, z trudem powróci do jej zakupu.
Regulamin dopuszcza dodatkowe materiały informacyjne i fotograficzne dołączane do egzemplarza rośliny, tak, aby Jury mogło na ich podstawie ocenić, jak dana odmiana wygląda w fazie największej atrakcyjności. Warunkiem jest, aby odmiana wcześniej nie była zgłaszana do Konkursu Roślin „Nowości”. W tym roku zróżnicowano wysokość opłaty rejestracyjnej - 200 zł od pierwszej zgłoszonej odmiany i 100 zł od każdej następnej.
Promować będziemy wszystkie zakwalifikowane do konkursu rośliny, a przede wszystkim te nagrodzone. Informacje o nich ukażą się w materiałach i wydawnictwach Związku Szkółkarzy Polskich, na stronach WWW, w pismach branżowych oraz innych mediach w miarę możliwości finansowych. Dlatego też zachęcamy do sporządzenia szczegółowego opisu roślin oraz dołączenia wszelkich materiałów informacyjnych. Szczególnie ważne są fotografie, niezbędny element promocji i przygotowania informacji prasowych.

Zgłoszenie nowych odmian do Konkursu Roślin „Nowości” odbywa się na podstawie Karty Zgłoszeniowej, zawierającej wszystkie dane o zgłaszającym oraz informacje dotyczące rośliny, jej ekspozycji i dostępności.
Karta Zgłoszeniowa jest wypełniona dla każdej zgłoszonej odmiany odrębnie i stanowi dla Jury podstawę do oceny rośliny. Prosimy o wypełnienie również dołączonego formularza „Kryteria”, jego wypełnienie nie jest wprawdzie obowiązkowe, ale informacje w nim zawarte będą pomocne przy sporządzaniu opisów roślin.
Kartę Zgłoszeniową wraz ze zdjęciami lub innymi dodatkowymi materiałami informacyjnymi oraz ewentualnie wypełniony formularz „Kryteria”, należy przesłać na adres:
Związek Szkółkarzy Polskich, al. Jana Pawła II 80 lok.71, 00-175 Warszawa lub zszp@zszp.pl, tak aby dokumenty były u organizatorów przed 14 lipca 2010 r.

Mamy nadzieję na duże Państwa zainteresowanie w tym roku i liczne zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.

Z wyrazami szacunku
Prezes
Szczepan Marczyński
 


Potrzebne informacje: