2 lipca 2017

LOGO ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH i REGULAMIN KORZYSTANIA

Podziel się!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOGO ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH 

  1. Logo Związku Szkółkarzy Polskich jest zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym. Z tego tytułu podlega ochronie prawnej na terenie RP jako własność ZSzP i jest opatrzone znakiem ®. Oznacza to, że może być używane i wykorzystywane przez inne podmioty wyłącznie za zgodą ZSzP i w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

  2. Prawo do bezpłatnego korzystania z logo ZSzP przysługuje wszystkim członkom Związku.

  3. Prawo do używania logo i hasła jest niezbywalne, tj. zabronione jest jego odstępowanie przez korzystających osobom trzecim.

  4. Logo ZSzP z dopiskiem „Szkółka zrzeszona w” lub inne sformułowanie o identycznym znaczeniu może być wykorzystywane w materiałach handlowych, informacyjnych i promocyjnych szkółki zrzeszonej w ZSzP (w katalogach, ofertach, cennikach, na terenie szkółki, na szyldach, pojazdach, na stoiskach na wystawach, stronie internetowej itp.)

  5. Logo ZSzP z dopiskiem „Szkółka zrzeszona w” lub „Roślina pochodzi ze szkółki zrzeszonej w” może być wykorzystywane na etykietach załączanych do roślin oraz opakowaniach jednostkowych i zbiorczych materiału szkółkarskiego wyprodukowanego w szkółce członka ZSzP.

  6. Logo ZSzP nie może być umieszczane na etykietach załączanych do roślin, które nie zostały wyprodukowane w szkółce członka ZSzP.

  7. Dopuszcza się publikowanie logo w technice czarno-białej.

  8. Rezygnacja z członkostwa lub nieopłacenie składek członkowskich w terminach wskazanych w regulaminie opłacania składek skutkuje pozbawieniem prawa do bezpłatnego korzystania z logo Związku.

  9. Zaleca się, aby logo umieszczane na wszelkich materiałach drukowanych po 1 czerwca 2014 roku było opatrzone znakiem ®.

  10. Po 1 czerwca 2016 roku członkowie ZSzP mają prawo do używania wyłącznie logo Związku zawierające oznaczenie ®.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Związku Szkółkarzy Polskich tj. 12.02.2014r.

LOGO ZSzP DO POBRANIA:

plik w .pdf (otwiera się w programach graficznych zamieniony na krzywe) 

plik w .jpg