11 października 2012

Pełnomocnictwo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków 2012

Podziel się!
Ci z Państwa, którzy nie mogą wziąć w udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków powinni przekazać pełnomocnictwo do głosowania w zastępstwie osobie, która na pewno będzie brała udział w głosowaniu – najlepiej przedstawicielowi regionalnemu.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA