23 lipca 2010

PROMOCJA ZWIĄZKU I ROŚLIN

Podziel się!
PROMOCJA ZWIĄZKU I ROŚLIN

Zarząd podczas ostatniego spotkania w lipcu podjął decyzję o prowadzeniu szeroko zakrojonej akcji promującej rośliny, skierowanej do odbiorcy profesjonalnego (urzędnicy, projektanci, wykonawcy, developerzy) i do odbiorcy detalicznego. Celem akcji jest zwiększenie sprzedaży roślin przez zrzeszone szkółki.

Program promocyjny będzie prowadzony przez co najmniej 3 lata, a jego wyniki będą oceniane corocznie przed końcem czerwca, aby przewidzieć zmiany, przygotować harmonogram oraz zaplanować potrzebne środki na każdy kolejny rok.

Wstępny program akcji na lata 2011-2013 zostanie opracowany przed końcem tego roku, a w roku 2010 zostaną przeprowadzone wstępne działania promocyjne.

Akcja będzie finansowana z funduszy własnych Związku, ewentualnie dodatkowo sponsorów, partnerów.

Akcja będzie polegała na:

- budowaniu marki Związku,

- przedstawianiu szkółek ZSZP jako dobrych, wiarygodnych producentów i fachowców,

- zachęcaniu do sadzenia roślin przez cały sezon wegetacji ze szczególnym podkreślaniem walorów sadzenia jesiennego.

Realizacja takiej promocji planowana jest  na wystawach, w których biorą udział członkowie Związku, w prasie, radiu, telewizji i Internecie, we współpracy ze sklepami i centrami ogrodniczymi i w każdy inny możliwy sposób

Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu następujących działań jeszcze w roku 2010:

- w TVP 1 pr. „Rok w Ogrodzie” : sponsorowanie 2 programów 21 VIII i 4 IX z ufundowaniem nagród, a 28 VIII przedstawienie Związku, wystawy „Zieleń to Życie” i szkółek ZSZP na zasadzie współpracy - nie komercyjnej.

21.VIII w pr. „Rok w Ogrodzie” - pokazanie jakości, zachęcenie do sadzenia jesienią, krótka informacja o Związku, pokazanie planszy z rozmieszczeniem szkółek ZSZP, o wydawnictwach, wystawie. Praktyczne pokazanie sadzenia.

28.VIII w pr. „Rok w Ogrodzie” - rozmowy na terenie wystawy „ZtŻ” o Związku, odwiedzenie kilku wystawców, zwłaszcza z daleka od Warszawy, z różnych regionów Polski.

04.IX  w pr. „Rok w Ogrodzie” - podsumowanie wystawy, ponownie o sadzeniu jesiennym, może to pokaz praktyczny, walory szkółek związkowych.

- nawiązanie kontaktu z programem „Maja w Ogrodzie” i w miarę możliwości realizacja podobnych przedsięwzięć.

- nawiązanie kontaktów z Polskim Radio i przekazanie podobnych treści o Związku, szkółkach, asortymencie, jakości, wiarygodności oraz o sadzeniu jesiennym.

- zamieszczenie treści jak wyżej w „Moim Pięknym Ogrodzie” i „Kwietniku”, artykuły o sadzeniu jesiennym i reklama Związku na ½ strony, rozpropagowanie hasła „sadź jesienią, ciesz się wiosną”.

Pragnę poinformować, że już w tej chwili uzgodniono szczegóły tematyki programów telewizyjnych, przygotowano reklamę i artykuły promujące akcję „sadź jesienią, ciesz się wiosną” do czasopism. Ukażą się one we wrześniowych numerach „Kwietnika” i „Mojego Pięknego Ogrodu”, a w sprzedaży jeszcze w sierpniu.

Została także nawiązana stała współpraca z „Biznesem Ogrodniczym”, który chętnie zamieszcza informacje o naszej działalności i o naszych akcjach, między innymi o projekcie „Zielono Wkoło”, z którym niedługo będzie można zapoznać się w naszej witrynie internetowej oraz na XVIII Międzynarodowej Wystawie „Zieleń to Życie”.