26 września 2012

SKŁADKI

Podziel się!

SKŁADKI

30 WRZEŚNIA 2012 KOŃCZY SIĘ ROK OBRACHUNKOWY ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH. Przypominamy o obowiązku wpłaty bieżących składek (podstawowej i na fundusz marketingowy) do tego terminu.
W tym roku po upływie retminu 3 września 2012 obowiązywać zaczynają karne odsetki ustawowe od należnej kwoty (w myśl postanowień Walnego Zgromadzenia Członków ZSzP - Regulamin Opłacania Składek).  


składka podstawowa członkowska:

konto: 46 1140 2017 0000 4902 1142 5982

Terminy i wysokość składki podstawowej 2011/2012

    * I termin - do Zjazdu (19 listopada 2011) - 2000,00 zł
    * II termin - do 1 czerwca 2012 - 2200,00 zł (kwota podstawowa + 10%)
    * III termin - do 30 września 2012 - 2400,00 zł (kwota podstawowa + 20%)
       
Kolejne osoby z firmy płacą 25% pełnego wymiaru składki.

składka na fundusz marketingowy:

Wysokość składki marketingowej została zróżnicowana w zależności od deklaracji.  Nie odesłanie deklaracji w wyznaczonym przez Walne Zgromarzenie terminie spowodowało, że szkółka automatycznie została zaliczona do tych, których osiągają najwyższe przychody.

W poszczególnych przedziałach, w I terminie (do 30 kwietnia 2012) wysokość składki wynosiła: 

1. 1800 zł 
2. 2550 zł 
3. 3000 zł 
  
W II terminie (do 30 września 2012) do kwoty podstawowej dochodzi 10%.
konto: 57 1500 1865 1218 6008 7980 0000

Stan wpłat Państwa składek jest widoczny po zalogowaniu na www.zszp.pl lub www.portal.zszp.pl