4 listopada 2011

Standaryzacja materiału szkółkarskiego

Podziel się!

STANDARYZACJA 2011 - plik w Excelu (8MB)

 

 Szanowni Państwo,

 
Związek Szkółkarzy Polskich w 2009 roku podjął prace nad projektem standaryzacji materiału szkółkarskiego.
Cele standaryzacji to:
1.    Ujednolicenie opisu materiału szkółkarskiego, przez wprowadzenie wspólnych parametrów i pojęć.
2.    Umożliwienie klientom porównania materiału szkółkarskiego o podobnych parametrach.
3.    Standaryzacja służy ujednoliceniu jakości produkcji szkółkarskiej (w dalszej perspektywie).
 
Standaryzacja ściśle wiąże się z platformą informacyjną, obecnie znaną pod nazwą – Dostępne Ilości – PolskieRosliny.pl, która funkcjonuje od 2011. Każda szkółka Związku ma możliwość korzystania z jej funkcji. Podstawowe założenia jej działania to:
 
·      możliwość zamieszczenia szczegółowej informacji o oferowanych i dostępnych roślinach,
·      automatyczna aktualizacja – wysyłanie oferty bezpośrednio ze stanów magazynowych w szkółce.
·      dla klientów szkółkarzy - łatwe wysyłanie zapytań jednocześnie do kilku szkółek, które posiadają dany asortyment.
 
Standaryzacja poszczególnych odmian na Dostępne Ilości – PolskieRosliny.pl będzie uruchomiona od 2012 roku.  Rośliny produkowane zgodnie ze standardami będą wyróżnione na stronie.
Samo określenie standardów wszystkich roślin produkowanych w szkółkach członków ZSzP jest projektem ambitnym – złożonym, trudnym i bardzo pracochłonnym.  Dodatkowych  trudności nastręcza konieczność ujęcia jej w ramach informatycznych (np. ograniczona ilość kolumn w programach magazynowych, co ogranicza poziom szczegółowości ofert).
Standardy mają formę zaleceń. Będą pomocą dla szkółkarzy i klientów. Formy produkcji nie ujęte w standaryzacji,  a obecne na rynku, również będą pojawiały się na www.polskierosliny.pl, jednak produkcja zgodna ze standardami będzie preferowana i wyróżniona graficznie. Standaryzacją objęto wyłącznie materiał dorosły.
Zarząd powierzył koordynację merytoryczną projektu Janowi Grąbczewskiemu.  Po wielu spotkaniach grup standaryzacyjnych i kilku zmianach metodyki (np. początkowo próbowano opierać się na szczegółowej standaryzacji holenderskiej, dostosowując ją do naszych roślin; próbowano standaryzować rośliny już wpisane do platformy, itp.),  ostatecznie przyjęto następujący sposób opracowania standardów:
·     Ustalono parametry konieczne do opisania produkcji.
·     Standaryzacją objęto listę wszystkich roślin produkowanych przez członków Związku Szkółkarzy Polskich (tj. wszystkie rośliny widoczne na www.zszp.pl w wyszukiwarkach i w Państwa ofertach).
·     Do poszczególnych grup roślin wytypowane zostały zespoły ekspertów szkółkarzy, którzy otrzymali listę roślin produkowanych w szkółkach pochodzącą z bazy ZSzP. Ich zadaniem było określenie i przypisanie standardów do wszystkich roślin.
Poniżej lista szkółkarzy/ekspertów, którzy zechcieli się podzielić swoją wiedzą,  doświadczeniem i wykonać tę pracę (podkreślenie oznacza szefa grupy).
Iglaste - Jan Grąbczewski, Bartłomiej Szymanowski
Drzewa liściaste - Bronisław Szmit, Jacek Grąbczewski, Karol Piątkowski
Krzewy liściaste - Lucjan Kurowski, Jan Bigoszyński-Łazucki, Piotr Jaskulski
Wrzosowate - Danuta Ulińska
Pnącza - Szczepan Marczyński
Róże - Zbyszek Wybicki, Marceli Ciesielski
Byliny - Jacek Marcinkowski, Maciej Milczyński, Włodzisław Barcikowski,
Owocowe - Lucjan Gursztyn, Maria Szczerba
·          Podstawą standaryzacji były „Zalecenia dla ozdobnego materiału szkółkarskiego opracowane przez Związek”. Skład zespołu zajmującego się standaryzacją, w znacznej mierze, pokrywał się ze składem zespołu redakcyjnego zaleceń. Najnowsze wydanie ukazało się na początku 2011. 
 
Do pisma, dołączony jest plik w Excelu, podzielony na arkusze, zawierające standaryzację różnych grup roślin. Prosimy o uważne zapoznanie się z zaproponowaną standaryzacją.
·          Czekamy na Państwa pisemne poprawki i uwagi do 16 listopada 2011 .
·          Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebujecie Państwo dłuższego czasu na analizę załączonych danych.
·          Nie wszystkie rośliny zostały ujęte w standaryzacji. Jeżeli mają Państwo te rośliny w swojej ofercie, bardzo prosimy dopisać dla nich standaryzację, w oparciu o dostępne parametry .
·          Opracowanie może zawierać błędy powstałe przy przepisywaniu lub standardy, z którymi się Państwo nie zgadzają. W takim przypadku prosimy o poprawienie danych na czerwono.
 
UWAGA!
Wszelkie uwagi i poprawki muszą być zgodne z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” (Wyd. 2011).
 
Z poważaniem
Urszula Kaźmierczak