21 sierpnia 2012

STANDARYZACJA MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

Podziel się!

 Szanowni Państwo,

 
Już od dłuższego czasu istniała potrzeba zastąpienia kompletnie przestarzałych polskich norm jakościowych dotyczących roślin ozdobnych. Potrzebny był dokument, który jednocześnie porządkuje wymagania odnośnie parametrów jak i uwzględnia specyfikę i różnorodność roślin. Przedsięwzięcie jednak było na tyle duże, iż wymagało rozłożenia na kilka etapów.
Pierwszym etapem było przygotowanie i wydanie „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”. Zostały w ten sposób szczegółowo zdefiniowane parametry, którymi opisywane powinny być poszczególne grupy roślin a także aspekty jakości, które oferowane rośliny powinny spełniać. Najnowsze opracowanie Zaleceń (Wyd. 2011) stało się punktem wyjścia do opracowania szczegółowej standaryzacji materiału szkółkarskiego, tj. opisania parametrami wszystkich roślin będących w produkcji członków Związku Szkółkarzy Polskich. Skład zespołu zajmującego się standaryzacją, w znacznej mierze, pokrywał się ze składem zespołu redakcyjnego zaleceń.
W zaleceniach jakościowych narzucony został sposób przedstawiania oferty materiału szkółkarskiego, czyli za pomocą 4 elementów: nazwy rośliny, typu uprawy, rozmiaru rośliny oraz formy. To założenie stanowiło również fundament do powstania platformy polskierosliny.pl. Dzięki temu dane były uporządkowane i porównywalne, co znacznie ułatwia kompletowanie zamówień z różnych szkółek.
Wiosną 2012 dobiegły końca prace nad standaryzacją, która to przybrała formę listy ponad 38 tysięcy rekordów. Standardy dla wszystkich produkowanych w ZSzP grup roślin ozdobnych i owocowych to podstawowe zalecane kombinacje parametrów roślin. Dla części standardów zostały ustalone parametry dodatkowe typu minimalna liczba pędów czy krotność szkółkowań. 
Najbliższym krokiem wprowadzenia standaryzacji w życie jest upowszechnienie listy wśród zrzeszonych szkółkarzy. Umożliwi to dostosowanie ofert poszczególnych szkółek do zalecanych standardów i będzie stanowiło kolejną przewagę nad szkółkami niezrzeszonymi.
Standardy zostały wdrożone na platformę polskierosliny.pl. Oferty zgodne z tymi zaleceniami będą wyżej pozycjonowane w wynikach wyszukiwania. Docelowym zadaniem standaryzacji jest stanowienie podstawy do specyfikacji przetargowych. Dlatego też zostanie ona rozpowszechniona między innymi w urzędach gmin, zarządach dróg i autostrad, wśród inspektorów nadzoru oraz firm realizujących przetargi w zieleni publicznej.
Standaryzacja ze względu na swoją objętość dostępna jest tylko w formie elektronicznej. Wszyscy zainteresowani znajdą ją na stronie zszp.pl/o roślinach/standaryzacja Zachęcamy do zapoznania się z powyższym dokumentem oraz do uwzględnienia standardów podczas przygotowywania ofert Państwa szkółek czy też w planach produkcji na kolejne lata.
 
Standaryzację wraz z opisem założeń publikujemy na stronie internetowej - http://www.zszp.pl/?id=292&lang=1
 
Standaryzacja ma formę pliku Excel. W poszczególnych arkuszach znajdują się nazwy roślin i odpowiednie dla nich parametry. 
 
 

standaryzacja materiału szkółkarskiego w formacie.xls (plik ma 13,2 MB)

standaryzacja materiału szkółkarskiego w formacie.xlsx (plik ma 3 MB)
 
Z poważaniem
Jakub Kurowski
------------------------------------------------------------------
Związek Szkółkarzy Polskich 
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa
tel./fax +48 (22) 435 47 22,
tel. kom. +48 781 99 55 19
e-mail:
zszp@zszp.pl
www.zszp.pl www.polskierosliny.pl