16 kwietnia 2013

Staż zawodowy w USA

Podziel się!

Staż zawodowy w USA

Program staży zawodowych prowadzony przez The Ohio Internatioal Program (OIP), Internationl Program in Agriculture jest przeznaczony dla osób w wieku 19-28 lat, związanych zawodowo lub posiadających minimalen 1-2 letnie doświadczenie w ogrodnictwie lub rolnictwie oraz dla studentów. Staże zawodowe (od 3 do 12 miesięcy) można odbyć w ogrodach botanicznych lub arboretach, szkółkach oraz gospodarstwach zajmujących się min. produkcją roślin ozdobnych, warzyw i firmach związanych z architekturą krajobrazu. OPI działa na zasadzie samofinansowania, utrzymuje się z opłaty odprowadzanej przez firmy, w których można odbyć staż, oraz z opłat ponoszonych przez stażystów. Koszty ponoszone przez stażystów to opłata aplikacyjna 400 $, opłata SEVIS 180 $, ubezpieczenie, podróż do USA. Wynagrodzenie stażysty to 8-9 $/godzinę, pracodawca zwykle zapewnia bezpłatne lub niedrogie zakwaterowania. Więcej informacji oraz film promocyjny można znaleźć pod adresem: http://ohioprogram.org/video/ W sprawie organizacji wyjazdu można kontaktować się z Gregiem Leckim, Polakiem pracującym dla OIP i koordynującym staże: e-mail: lecki.1@osu.edu, tel. (001) 614-619-01-14.