10 marca 2014

WYCOFANE NORMY

Podziel się!

Przypominamy, że wycofane zostały normy dotyczące materiału szkółkarskiego.

Aby uzyskać informację (potwierdzenie) o wycofaniu norm, należy numer konkretnej normy wpisać w pole wyszukiwarki norm na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: http://www.pkn.pl/

Numery wycofanych norm to: 

  • PN-R-67020:1987P   Materiał szkółkarski - Krzewy róż;
  • PN-R-67021:1987P   Materiał szkółkarski ozdobny - Siewki, ukorzenione sadzonki, materiał młody szczepiony i podkładki;
  • PN-R-67022:1987P   Materiał szkółkarski - Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
  • PN-R-67023:1987P   Materiał szkółkarski - Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

Następnie klikamy w pole dowiedz się więcej, gdzie uzyskamy informację o dacie wycofania.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji Polski Komitet Normalizacyjny ogłosił wycofanie z dniem 15 listopada 2012 w/w norm. Polski Komitet Normalizacyjny nie przewiduje zastąpienia wycofanych norm.

Wycofanie normy oznacza wyłączenie jej ze zbioru norm aktualnych ze względu na dezaktualizację jej treści.