1991 – 1994
skład zarządu:
prezes Jan Grąbczewski
wiceprezes Lucjan Kurowski
wiceprezes Marceli Ciesielski
skarbnik Zbyszek Wybicki
członek Michał Kozłowski
członek Jan Byczkowski
członek Kazimierz Kulas

1994 – 1997
skład zarządu:
prezes Zbyszek Wybicki
wiceprezes Lucjan Kurowski
wiceprezes Marcin Kryt
członek Marceli Ciesielski
członek Szczepan Marczyński

1997 – 2000
skład zarządu:
prezes Szczepan Marczyński
wiceprezes Jan Karwowski
członek Lucjan Gursztyn
członek Józef Kapias
członek Stanisław Zymon

2000 – 2003
skład zarządu:
prezes Lucjan Kurowski
wiceprezes Jan Karwowski
członek Lucjan Gursztyn
członek Maria Bigoszyńska - Łazucka
członek Marek Majewski

2003 – 2006
skład zarządu:
prezes Lucjan Gursztyn
wiceprezes Andrzej Kordus
skarbnik Marek Majewski
członek Bogdan Hajdrowski
członek Andrzej Tracz

2006 – 2009
skład zarządu:
prezes Lucjan Gursztyn
wiceprezes Daniel Kordus
skarbnik Piotr Jaskulski
członek Magdalena Tomżyńska
członek Andrzej Tracz

2009-2012
skład zarządu:
prezes - Szczepan Marczyński
wiceprezes - Magdalena Tomżyńska
skarbnik - Jakub Kurowski
członek - Bronisław Jan Szmit
członek - Wiesław Szydło

2012-2015
skład zarządu:
prezes - Marek Majewski
wiceprezes - Wiesław Szydło
skarbnik - Jakub Kurowski
członek - Bronisław Jan Szmit
członek - Adam Ważyński

2015-2018
skład zarządu:
prezes - Wojciech Wróblewski
wiceprezes - Wiesław Szydło
skarbnik - Renata Fryszkowska-Madej
członek - Katarzyna Łazucka-Cegłowska
członek - Adam Ważyński