Исполнительными органами Союза являются:

  • Общее собрание членов СПП
  • Правление
  • Ревизионная комиссия
  • Товарищеский суд

Срок полномочий исполнительных органов СПП – три года.

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПОЛЬСКИХ ПИТОМНИКОВ

Президент - Wojciech Wróblewski
Вице-президент - Wiesław Szydło
Казначей - Renata Fryszkowska-Madej
Член - Katarzyna Łazucka-Cegłowska
Член - Adam Ważyński

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Marek Majewski
Jakub Kurowski
Anna Ciepłucha
Katarzyna Radzis
Bronisław Jan Szmit

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД

Lucjan Gursztyn
Bronisław Szmit
Jan Bigoszyński-Łazucki
Jan Ciepłucha
Maciej Milczyński

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВЛЕНИЯ

Region Wielkopolski 
Renata Fryszkowska-Madej
воеводство: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie

Region Mazowiecki 
Katarzyna Łazucka-Cegłowska
воеводство: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Region Łódzki 
Adam Ważyński
воеводство: łódzkie

Region Lubelski 
Jakub Kurowski
воеводство: lubelskie

Region Południowy 
Łukasz Tomżyński
воеводство: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie