26 września 2018

Co słychać w Związku?

Podziel się!

Walne Zgromadzenie Członków 2017
Pocztą tradycyjną oraz e-mailem otrzymali Państwo formularze zgłoszeniowe na Walne Zgromadzenie Członków w hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju (www.hotelczarnypotok.pl).
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na str. 5. Czekamy na zgłoszenia do 20 października.Serdecznie zapraszamy!!!

* 20 i 21 listopada 2017 r.

* hotel Czarny Potok

Krynica-Zdrój

Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE
Jubileuszowa 25 edycja wystawy już za nami. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem zamieszczonym na str. 16.

Umowy na dostawy
22 sierpnia b.r. weszła w życie nowelizacja ustawy zmieniającej ustawę o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1503) na mocy której z obowiązku zawierania umów na dostarczenie produktów rolnych wyłączono drzewa i inne rośliny żywe, bulwy, korzenie i tym podobne, kwiaty cięte i liście ozdobne. Tym samym ustawodawca przychylił się do wniosku Związku Szkółkarzy Polskich i stanowiska prezentowanego na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.
Obecnie obowiązek zawierania umów na dostawy (rozszerzony o formę elektroniczną) został ograniczony tylko do wybranych sektorów, wymienionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013.

Modernizacja strony www.zszp.pl
Intensywnie współpracujemy z firmą Discipline nad nową stroną www.zszp.pl. Poprawiane są ostatnie nieprawidłowości i niedociągnięcia. Następnie grupa pracująca nad stronami poproszona zostanie o sprawdzanie. Nowa odsłona www.zszp.pl planowana jest na zjazd 2017.

Analiza wykonania budżetu ZSzP 2016/2017 i preliminarz przychodów i wydatków na rok 2017/2018
Nasz rok obrachunkowy różni się od kalendarzowego. Trwa od 1 października do końca września roku następnego. W związku z zakończeniem roku następuje czas podsumowań, obliczeń i szczegółowej analizy wykonania budżetu. Dokładne dane udostępnimy Państwu w kolejnym numerze biuletynu. Będzie to numer specjalny wydany na Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich w Krynicy-Zdroju. Zamieścimy też w nim preliminarz przychodów i wydatków na rok 2017/2018.

Składki 2017/2018
W związku z początkiem roku załączamy do korespondencji blankiety składkowe na składkę członkowską 2017/2018.
Poniżej przypominam harmonogram wpłaty składek na obecny rok.

Schemat wysokości i terminów opłacania składek w roku obrachunkowym 2017/2018 obejmujący okres od 01.10.2017 do 30.09.2018

SKŁADKA CZŁONKOWSKA:

nr konta: 46 1140 2017 0000 4902 1142 5982

I TERMIN 01.10.2017-30.11.2017 - 3.000,00 zł

II TERMIN 01.12.2017-31.05.2018 - 3.300,00 zł

III TERMIN 01.06.2018-30.09.2018 - 3.600,00 zł

PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - kolejna osoba i członek SENIOR:

I TERMIN 01.10.2017-30.11.2017 - 500,00 zł

II TERMIN 01.12.2017-31.05.2018 - 550,00 zł

III TERMIN 01.06.2018-30.09.2018 - 600,00 zł

--------------------------------------------------------------

SKŁADKA NA FUNDUSZ MARKETINGOWY (płatna od szkółki)

nr konta: 57 1500 1865 1218 6008 7980 0000

I TERMIN 01.10.2017-30.04.2018 - 3.000,00 zł

II TERMIN 01.05.2018-30.09.2018 - 3.300,00 zł

--------------------------------------------------------------

Członkowie honorowi są zwolnieni statutowo z opłaty wszelkich składek.

Przypominam, że stan wpłaty składek mogą Państwo sprawdzić po zalogowaniu do działu dla członków na www.zszp.pl
Na stronie 14 zamieszczam regulamin opłacania składek.

Szyld 
Zarząd Związku podjął decyzję o wyprodukowaniu tablic informacyjnych z logo ZSzP. Do każdej szkółki wysłaliśmy bezpłatnie pocztą kurierską jeden taki szyld. Wykonany jest z blachy ocynkowanej, z wydrukiem laminowanym. Jego wymiar to 59 x 59. Mamy nadzieję, że szyldy dotarły do Państwa i udało się je umieścić w dobrze wyeksponowanym miejscu.
Jeśli są Państwo zainteresowani większą ilością tablic, można je zamówić. Prosimy o kontakt w tej sprawie. Koszt dodatkowego szyldu to 65,19 zł brutto + koszty przesyłki.

Terminarz Ogrodnika 2018
Każdy z Państwa otrzymał osobiście lub pocztą „Terminarz ogrodnika 2018”. Mamy nadzieję, że wydawnictwo przypadło Państwu do gustu. Przypominamy o możliwości skorzystania z oferty zamówienia indywidualnego nakładu terminarza z okładką własnej szkółki. W tej sprawie można kontaktować się z panem Krzysztofem Wieczorkiem z wydawnictwa Tebra – wydawcą branżowych katalogów, tel. 606 519 494.

Szkolenie z certyfikatem
Właśnie trwa trzecia edycja szkolenia certyfikowanych specjalistów terenów zieleni. Łącznie w tym roku 40 osób było zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Związku Szkółkarzy Polskich. Agencja Promocji Zieleni planuje w przyszłym roku kontynuowanie cyklu szkoleń.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników APZ
Na zebraniu zarządu w sierpniu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników APZ, zwołane z powodu wezwania przez sąd do aktualizacji numerów PKD, opisujących zakres działalności agencji. Wymusiło to dokonanie zmian w akcie założycielskim spółki. Zgromadzenie wspólników, tj. zarząd Związku, podjęło w obecności notariusza konieczne uchwały.

Zakup lokalu 
Jeszcze przed wakacjami zarząd polecił Agencji Promocji Zieleni znalezienie lokalu w celu zakupienia siedziby APZ i ZSzP. Wspólnie określono budżet i założenia. Zakup lokalu pozwoli efektywnie wykorzystać środki zgromadzone na kontach APZ, których oprocentowanie jest poniżej inflacji, oraz zaoszczędzić pieniądze na wynajmie lokalu. Koszt wynajmu obecnego lokalu w skali 10. lat kształtuje się w granicach 1 mln. złotych, stąd zarząd nie ma wątpliwości, że inwestycja w zakup nieruchomości jest celowa. Ponieważ do wrześniowego zebrania Agencji nie udało się przedstawić żadnej interesującej propozycji, zarząd zobowiązał APZ do przedstawienia na najbliższym, październikowym zebraniu konkretnych ofert spełniających założone wymagania.

Seminaria Zielone Miasto
Konsekwentnie kontynuujemy cykl seminariów dla urzędników zapoczątkowany w lutym, w Łodzi. Kolejne odbyło się w Pszczynie. 25 października odbędzie się spotkanie w Lublinie. Następne dwa seminaria – w Poznaniu i Warszawie - planowane jeszcze w tym roku, są w fazie ustaleń z właściwymi urzędami możliwie szerokiego zakresu współpracy.
Wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników. Realizacją projektu na zlecenie ZSzP zajmuje się Agencja Promocji Zieleni. Projekt jest realizowany ze środków Związku Szkółkarzy Polskich.

Zebrania regionalne
Zanim otrzymacie Państwo ten numer biuletynu, prawdopodobnie w niektórych regionach będzie już po zebraniach regionalnych. Tych z Państwa, którzy takie zebranie mają jeszcze przed sobą serdecznie namawiamy do uczestnictwa. Z tematyką proponowaną na zebraniach można zapoznać się na stronie 11.

Szkółkarska Wycieczka 2018
W 2018 roku zapraszamy do uczestnictwa w wycieczce do Finlandii, Łotwy, Estonii. W tym roku zmieniamy model współpracy z touroperatorem. Szczegóły na ten temat znajdziecie Państwo na stronie 12 biuletynu.

Wystawa Flowers Expo w Moskwie 2017 
Wystawa w Moskwie już za nami. Szczegółowe informacje podsumowujące znajdziecie Państwo na str. 22. Koszt tegorocznego stoiska Związku (organizacja, obsługa) był na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym i wyniósł 28.284,05 zł. Przypomnę, że ZSzP jest organizatorem wspólnego, polskiego stoiska, opłaca fakturę (za całą powierzchnię, opłatę rejestracyjną, zabudowę, zużycie energii), którą później rozliczamy na uczestników biorących udział w moskiewskich targach.

Wystawa w Szwecji
W dniach 4-5 października 2017 roku odbywała się wystawa Elmia Garden w Jönköping w Szwecji. W stoisku grupowym wzięły udział 3 polskie szkółki ze Związku Szkółkarzy Polskich:

· CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy,

· Szkółki KUROWSCY,

· Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY 

Oprócz tego na targach zaprezentowały się indywidualnie inne związkowe szkółki,
m.in. Szkółka SZMIT oraz Szkółka DUET.

Wystawa IPM Essen 2018
Trwają prace nad organizacją naszej wspólnej ekspozycji w Essen (23-26 stycznia 2018).
Wracamy do hali, która powstaje na miejscu dawnej nr 9, będzie ona już częściowo wykończona. Nasze stoisko będzie dwuczęściowe - wyspa i półwysep. Powierzchnia obu stoisk to 210 m2 (161+49). Tegoroczny moduł musiał zostać nieco zmniejszony do wymiarów 3,5 x 3,5 m (12,25 m2 + część wspólna). Łącznie zarezerwowano 14 modułów. Większy będzie moduł stoiska ZSzP/APZ, który zajmie 38,5m2 przeznaczonych na informację, miejsce spotkań oraz wspólny dla wszystkich magazyn. Udział w targach w ramach wspólnego stoiska najpierw potwierdziło 12 firm (w tym 2 firmy na podwójny moduł) - 8 szkółek zrzeszonych oraz 4 firmy spoza Związku. Niestety w ostatnich dniach 2 nasze szkółki zrezygnowały. W związku z tym na dzień dzisiejszy dysponujemy jeszcze wolnym modułem. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Ewą Owsianik-Łuczak z APZ, która zawiaduje tematem: ewa.luczak@zszp.pl, tel. 501 713 593.
Koszty stoiska powinny być na zbliżonym poziomie, co w poprzednim roku.

Wystawa Gardenia 2018
W kolejnej edycji chcemy powielić schemat organizacyjny z lat ubiegłych. Związek objął targi patronatem branżowym. Liczymy, że podobnie jak w tym roku, także w 2018 r. Związek otrzyma bezpłatną powierzchnię z zabudową oferowaną patronom.

Szkolenie dla centrów ogrodniczych
Agencja Promocji Zieleni planuje w dniach 12-13.01.2018 w Warszawie przeprowadzenie komercyjnego szkolenia dla pracowników centrów ogrodniczych. Nad programem pracuje Katarzyna Łazucka-Cegłowska. Tematyka szkolenia będzie dotyczyła: ekspozycji towarów, doboru gatunków, obsługi klienta. Wstępna informacja o seminarium będzie gotowa na walne zgromadzenie PSCO.

Konferencja – deweloperzy i inwestorzy
10 października w Poznaniu odbyła się V edycja konferencji ,,Mieszkania na miarę XXI wieku”. Wydarzenie organizowane przez Borowczyk Investments, wydawcę magazynu ,,Projekt Inwestor” i portalu www.projektinwestor.pl. Związek Szkółkarzy Polskich zaistniał na tym forum realizując wnioski z poprzedniego walnego - pragnąc uświadomić i uwrażliwić tę grupę docelową na istotność stosowania dobrej jakości roślin w procesie inwestycji, podkreślając korzyści i zyski wynikające z ich zastosowania. 15 minutową prezentację pt. "Zieleń! - to się opłaca" z cyklu: "Ogród to też dom..." przedstawił Wojciech Januszczyk – architekt krajobrazu, który wystąpił jako ekspert Związku Szkółkarzy Polskich. W konferencji wzięło udział 220 osób. Więcej o wydarzeniu na 24 stronie Biuletynu.

Członkowie ZSzP – zmiany
Na liście członków Związku Szkółkarzy Polskich, na wniosek zainteresowanych, zaszły zmiany. Dotyczą one trzech szkółek.
Dotychczasowo szkółkę GRUDZIŃSKI Józef Szkółkarstwo Ozdobne – „Metalex” reprezentował w ZSzP pan Józef Grudziński. Obecnie został on członkiem seniorem, z uwagi na przejście na emeryturę. Równocześnie zarząd przyjął w poczet członków zwyczajnych jego syna - pana Szymona Grudzińskiego.
Pani Eulalia Dąbrówka ze szkółki DĄBRÓWKA Szkółki Roślin Ozdobnych zrezygnowała z członkostwa na rzecz syna - pana Przemysława Dąbrówki.
Z członkostwa w Związku zrezygnował pan Jacek Radzis ze Szkółki Roślin RADZIS.

Walne Zgromadzenie PSCO 
Na najbliższym, jubileuszowym Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Centrów Ogrodniczych decyzją zarządu Związek będzie reprezentowała Katarzyna Łazucka-Cegłowska.