28 września 2018

DAISY DAYS – PSZCZYNA

Podziel się!

Daisy Days, które miało miejsce w dniach 18-20 maja b.r. to wydarzenie z dużym rozmachem organizowane przez Urząd Miejski w Pszczynie, szkółki zrzeszone w Związku Szkółkarzy Polskich z Regionu Południowego oraz Pszczyńskim Centrum Kultury i Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, poświęconego ikonie miasta, księżnej Daisy Hochberg von Pless – dawnej mieszkance Pszczyny.

Wydarzenie swoim patronatem objął Związek Szkółkarzy Polskich. Dodatkowo, w tym roku dzięki staraniom organizatorów, Daisy Days zostało wpisane na listę europejskich wydarzeń w ramach programu GREEN WEEK – inicjatywy Komisji Europejskiej, służącej wspieraniu miasta w dążeniu do tworzenia komfortowych warunków życia i pracy ich mieszkańcom w zgodzie z naturą i przy wykorzystaniu naturalnych narzędzi – roślin, bioróżnorodności, ekologii.

Liczną publiczność co roku przyciąga bardzo efektowna metamorfoza pszczyńskiej starówki. Co roku zamienia się ona w przepiękny ogród wypełniony od rana do nocy mieszkańcami i turystami tłumnie przybywającymi do miasta na ten niepowtarzalny w roku weekend. Ogrody pokazowe są wykonywane przez szkółki Regionu Południowego Związku Szkółkarzy Polskich. Trudu koordynacji tej części programu Daisy Days niezłomnie od wielu lat podejmuje się Mateusz Milczyński.

W ramach DAISY DAYS Związek Szkółkarzy Polskich wspólnie z Urzędem Miasta Pszczyna zorganizował bezpłatne dla uczestników seminarium ZIELONE MIASTO, które odbyło się 18 maja 2018 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w prestiżowej sali audiowizualnej Stajni Książęcych w Pszczynie. Tematyka seminarium dotyczyła zieleni publicznej i osiedlowej miast i gmin. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę związkowych ekspertów, w ramach prezentacji i dyskusji pochylono się nad kluczowymi elementami efektywnej współpracy przy realizacji zielonych inwestycji na linii inwestor – projektant – wykonawca; mierzono się  z problematyką inwentaryzacji drzew i krzewów w miastach i poszukiwano skutecznych rozwiązań ograniczenia zjawisk smogowych z wykorzystaniem roślin ozdobnych. Zaprezentowano także narzędzia służące pozyskiwaniu rzetelnej wierzy o roślinach i materiale szkółkarskim. Zaproszenie do udziału w seminarium skierowano do wszystkich osób mających wpływ na kształtowanie terenów zieleni publicznej z ramienia urzędów gmin, miast, powiatów oraz innych jednostek samorządowych i rządowych, zarządów dróg, zarządców osiedli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.