28 września 2018

Finlandia z Łotwą i Estonią 2018

Podziel się!

Kierunkiem przyszłorocznej wycieczki w czerwcu 2018 r., zgodnie z sugestiami które padały zarówno na zebraniach regionalnych, jak i walnym zgromadzeniu członków, jest Północ Europy – Finlandia, a przy okazji jej uczestnicy odwiedzą też Łotwę i Estonię.

Wielkie przestrzenie, ożywczy klimat oraz fascynująca przyroda Finlandii pozwalają prawdziwie odpocząć od cywilizacji. Uczestnicy wycieczki będą mieli okazję zobaczyć obszar poprzecinany tysiącami jezior i nieprzebranych lasów południowej Finlandii, obserwować przyrodę - przystosowane do życia w trudnych warunkach rośliny, mało płochliwe, nieznające lęku przed człowiekiem ptaki, oraz cudowne, niedające o sobie zapomnieć krajobrazy. Planowane są wizyty w parkach narodowych, ogrodach, wiosce Św. Mikołaja, oraz atrakcje, takie jak prawdziwa fińska sauna z kąpielą w jeziorze podczas białych nocy. Sauna dla Finów to tradycja, której uczą się od małego dziecka i kontynuują przez całe życie.
Przewodnim celem przyszłorocznej wycieczki będzie poznanie fińskiej branży szkółkarskiej – zaproponujemy Państwu wizytę w kilku szkółkach i centrach ogrodniczych. Fińskie szkółkarstwo choć nie jest liderem w Europie pod względem ilości wytwarzanego materiału szkółkarskiego (Finlandia liczy 5,5 mln mieszkańców), to jednak jest interesujące ze względu na specyficzne warunki klimatyczne, zbliżone niekiedy do tych panujących u nas.
W Finlandii funkcjonują 104 szkółki produkujące rośliny na powierzchni 380 ha (190 ha zajmuje produkcja drzew, 110 ha produkcja krzewów ozdobnych, 60 ha produkcja drzew i krzewów owocowych a 20 ha zajmują byliny). Stowarzyszenie fińskich szkółkarzy liczy 75 członków, którzy w swoich gospodarstwach wytwarzają 95% krajowej produkcji. Większość szkółek oferuje rośliny na rynki lokalne, 15 prowadzi sprzedaż hurtową i ma szeroki asortyment roślin. Fińscy szkółkarze prowadzą selekcję odmian wytrzymałych na trudne warunki klimatyczne kraju, mają ciekawe odmiany roślin iglastych oraz liściastych (świerków, jarzębów, róż, różaneczników).

W drodze do Finlandii zaproponujemy zwiedzanie Łotwy i Estonii. Planujemy wylot samolotem z Warszawy do Łotwy, a powrót z Finlandii do Warszawy. Ponieważ autokar najprawdopodobniej będzie wynajęty w Polsce i będzie jechał z Warszawy, dla chętnych i dysponujących czasem lub nie lubiących podróży samolotowych zechcemy zaproponować możliwość wyjazdu i powrotu autokarem. Rozwiązanie to pozwoli obniżyć koszty wycieczki o cenę biletu lotniczego.

Z prośbą o przygotowanie oferty zwróciliśmy się do 4 biur podróży. W tym roku chcemy usprawnić proces organizacji wyjazdu - przesunąć w większym stopniu ciężar kwestii organizacyjnych jak i odpowiedzialność na touroperatora. Podstawową zmianą jest to, że jako biuro nie będziemy podpisywać umowy na organizację wyjazdu. Umowa świadczenia usługi turystycznej będzie zawierana bezpośrednio między uczestnikami wycieczki (szkółkarzami), a biurem podróży, podobnie jak to się odbywa przy zakupie wczasów w tradycyjnym biurze podróży, z tym że przygotowana oferta będzie dedykowana członkom Związku Szkółkarzy Polskich. Zmiana ta w założeniu ma zabezpieczyć interes stowarzyszenia poprzez przeniesienie całości odpowiedzialności finansowej i cywilnej za organizację imprezy na touroperatora. Biuro związku zostanie zwolnione z obowiązku pobierania zaliczek i rozliczania wyjazdu (do tej pory nie wszyscy szkółkarze rozliczyli się jeszcze z wyjazdu do Anglii), a Państwo – jako strona umowy - zyskają możliwość skorzystania z prawa do indywidualnej reklamacji usługi, jeśli uznają, że touroperator nie wywiązał się ze swoich zobowiązań (do tej pory to Związek jako storna umowy z biurem podróży odpowiadał za ewentualne szkody i to Związek musiał występować o ich naprawę). Poza tym organizacja wycieczki przebiega podobnie i jak w latach poprzednich, biuro ZSzP współpracuje ściśle z touroperatorem nad organizacją programu wycieczki i dokłada wszelkich starań, aby program był dla uczestników interesujący -  obejmował wizyty w najciekawszych szkółkach i miejscach atrakcyjnych pod kątem przyrodniczym i szkółkarskim. Szczegóły oferty wycieczki przedstawimy na walnym w Krynicy.

W związku ze zmianą formuły organizacyjnej chcemy zaprosić biuro podróży, które zaprezentuje najlepszą ofertę, do jej przedstawienia na walnym zgromadzeniu członków ZSzP w dniu 20 listopada b.r. w Krynicy-Zdroju (prezentacja byłaby pierwszego dnia obrad w godzinach popołudniowych). Wówczas byłaby też możliwość zebrania wstępnych rezerwacji. Założyliśmy, że proces rezerwacji wycieczki dokonywałby się bez pośrednictwa ZSzP – chętni będą zapisywali się na wycieczkę bezpośrednio u organizatora (najprawdopodobniej poprzez podstronę na stronie internetowej biura podróży, które wybierzemy).

Finlandia to kraj o powierzchni 330 tys. km kw., zamieszkiwany przez 5,5 mln. mieszkańców. Południowa część Finlandii leży w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego przejściowego. Natomiast północ (w tym Fińska Laponia) jest w zakresie klimatu okołobiegunowego subpolarnego. Średnie temperatury lipca na południu wynoszą od +17 do +18 °C i od +14 do +15 °C na północy. Okres bez przymrozków na południu kraju trwa od początku maja do końca września, na północy od początku czerwca do końca sierpnia, choć sporadycznie przymrozki mogą występować także
w lipcu.