28 września 2018

JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ SWOJE NOWOŚCI DO KONKURSU!

Podziel się!

Roślinę do tegorocznego KONKURSU ROŚLIN NOWOŚCI może zgłosić każdy jej producent, hodowca lub w przypadku roślin licencjonowanych posiadacz licencji, jeśli roślina ta jest aktualnie dostępna w sprzedaży. Nie trzeba być wystawcą.
Organizowany przez Związek Szkółkarzy Polskich KONKURSU ROŚLIN NOWOŚCI jest stałym wydarzeniem Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE (Warszawa, 6-8 września 2018) i jedynym tego typu konkursem w kraju. Jego celem jest szeroka promocja nowych, interesujących odmian drzew, krzewów, pnączy i bylin. W tym roku, inaczej niż zwykle, po raz pierwszy zgłaszający nie muszą być wystawcami. Zgłosić rośliny może każdy, kto chce upowszechnić odmiany spełniające regulaminowe kryterium nowości. Opłata rejestracyjna dla wystawców pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 600 zł brutto za takson. Ponadto w przypadku zgłoszenia tej samej odmiany przed więcej niż jednego zgłaszającego, wystawcy targów ZIELEŃ TO ŻYCIE zachowują pierwszeństwo udziału w konkursie. Dla członków ZSzP nie wystawiających się na wystawie cena zgłoszenia 1 odmiany wynosi 800 zł brutto, a dla pozostałych zgłaszających 1000 zł. Ze względu na otwartą formułę konkursu ograniczono liczbę zgłoszeń do maksymalnie 50.

REKLAMA I PRESTIŻ
Rośliny są oceniane i nagradzane przez międzynarodowe jury. Od 2 lat przyznawane jest także specjalne wyróżnienie dziennikarzy. Portrety roślin są publikowane nie tylko w wystawowym informatorze, na stronach internetowych wystawy, ZSzP i e-katalogu roślin, ale też szeroko promowane w krajowych i międzynarodowych magazynach ogrodniczych, programach telewizyjnych oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.  Zwycięska roślina trafia na okładkę Katalogu Szkółek. Nagrody i wyróżnienia są wręczane podczas uroczystej ceremonii otwarcia wystawy, w obecności licznych dziennikarzy. Znakomita lokalizacja stoiska, na którym są prezentowane nowości zapewnia, że większość gości odwiedzających targi rozpoczyna wizytę na wystawie właśnie od zwiedzania konkursowej ekspozycji.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie odmian do konkursu odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej, którą wraz ze zdjęciami należy dostarczyć do biura Związku Szkółkarzy Polskich, Al. Jana Pawła II 80 lok.71, 00-175 Warszawa lub przesłać e-mailem na adres: zszp@zszp.pl do dnia 2 lipca 2018 r. do godziny 23:59. Przyjęte do konkursu rośliny należy dostarczyć jeden dzień przed rozpoczęciem wystawy, tj. 5 września 2018 r., do godziny 12:00, do biura organizatora targów na terenie wystawy w liczbie od 1 do 10 sztuk, w zależności od wielkości roślin.