28 września 2018

Klasa pod patronatem ZSzP

Podziel się!

W listopadzie zeszłego roku prezes zarządu Związku Szkółkarzy Polskich Wojciech Wróblewski oraz dyrektor Zespołu Szkół nr. 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie Dorota Nasierowska podpisali umowę o współpracy, w ramach której Związek obejmujął patronatem I klasę Technikum Ogrodniczego. Zadeklarowaliśmy wsparcie szkoły w dydaktyce w zakresie szkółkarstwa oraz organizacji wyjazdów do szkółek członków naszego stowarzyszenia w celu zapoznania młodzieży z nowoczesnymi metodami produkcji oraz asortymentem produkowanych roślin.

Pierwsze, zapoznawcze spotkanie z uczniami, odbyło się 29 listopada. Grzegorz Falkowski zaprezentował działalność Związku – cele i misję organizacji, przybliżył informacje o branży szkółkarskiej. Opowiedział o narzędziach ZSzP służących pozyskiwaniu i upowszechnianiu wiedzy o roślinach, takich jak strona internetowa, e-katalog roślin, wydawnictwa, szkolenia i konferencje. Uczniowie interesowali się możliwościami zrobienia kariery w szkółkarstwie. Uczniowie otrzymali też Terminarz Ogrodnika, wydawnictwo jubileuszowe oraz kalendarz-plakat. Szkoła zakupiła do biblioteki 15 Katalogów Roślin, kolejne 15 zasponsorował ZSzP.

Kolejne spotkanie z młodzieżą odbyło się 7 lutego b.r. Dr Wiesław Szydło społecznie poprowadził zajęcia poświęcone rozmnażaniu roślin ozdobnych w szkółkach. Okazuje się, że program nauczania przedmiotów zawodowych w technikach ogrodniczych w minimalnym stopniu obejmuje szkółkarstwo ozdobne i tego typu dodatkowe zajęcia są bardzo pożądane. Uczniowie otrzymali książkę „Szkółkarstwo ozdobne – wybrane zagadnienia” oraz najnowszy Katalog Szkółek 2018. W marcu planujemy jeszcze jedne zajęcia w szkole, a w maju seminarium wyjazdowe do jednej ze związkowych szkółek.