28 września 2018

KOLEJNE CERTYFIKATY RUSZAJĄ W POLSKĘ

Podziel się!

Od marca 2017 roku odbyły się już 4 edycje projektu szkoleniowego rozszerzającego kwalifikacje osób zajmujących się zawodowo zielenią pod nazwą ― CERTYFIKAT Związku Szkółkarzy Polskich dając w sumie 53 absolwentów.

Podstawę programową stanowią „Zalecenia jakościowe dla materiału szkółkarskiego” rekomendowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wkrótce oczekujemy, że podobne rekomendacje Zalecenia otrzymają także od Ministerstwa Środowiska.

W tym roku poszerzyliśmy program o dodatkowy dzień zajęć w terenie, czyli obecnie uczestnicy mają 2 dwudniowe zjazdy wykładowe i 1 dwudniowy moduł praktyczny, czyli razem 6 dni.

Podczas zajęć członkowie Związku ― szkółkarze, praktycy, dydaktycy z pasją dzielą się
z uczestnikami swoją wiedzą. W krótkim czasie, w kameralnych grupach, podczas zajęć wykładowych i terenowych przyswajana jest wiedza, która pozwala na zminimalizowanie strat wynikających z błędów w sadzeniu lub pielęgnacji roślin. Uczestnicy nabywają umiejętności weryfikowania planów i specyfikacji projektowej, wyłapywania błędów i nieścisłości. Prawidło oceniają jakość, żeby móc ją wyegzekwować w kontekście gatunków i odmian, które zamówili. Optymalizują także planowanie i organizację pracy zespołu w terenie. Dowiadują się zarazem, które aspekty wiedzy ogrodniczej wymagają jeszcze pracy i uzupełnienia. Jednocześnie bezpośredni kontakt z fachowcami jest okazją do wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi. Wiedza uczestników sprawdzona jest egzaminem, który wieńczy zajęcia.

Formuła szkolenia pozwala na pełne wykorzystanie i rozwinięcie umiejętności uczestników spinając trzy aspekty udanych zielonych inwestycji: wiedzę o roślinach, pielęgnację i zagrożenia wynikające z błędów w tym obszarze i umiejętności praktyczne.

Najbliższe zajęcia rozpoczynamy 7 czerwca!

Zachęcamy do rozpropagowania wśród zaprzyjaźnionych firm wykonawczych, spółdzielni mieszkaniowych i urzędów informacji o szkoleniu na Certyfikat. Im więcej będzie Certyfikowanych Specjalistów Terenów Zieleni, tym lepsza współpraca między szkółkarzami a firmami zakładającymi ogrody i tereny zieleni oraz jej efekty.

Więcej informacji i galeria zdjęć na stronie www.szkolenia-zielen.pl