25 marca 2019

Nowy Zarząd Związku Szkółkarzy Polskich

Pod koniec listopada odbył się XXVIII SWWZC ZSzP, w ramach którego przeprowadzono wybory władz, w tym wybory do zarządu ZSzP. Nowi członkowie zarządu charakteryzują się wszechstronnymi zainteresowaniami oraz szerokim wachlarzem kompetencji. Wśród ich zamiłowań pojawiają się nowinki technologiczne, zagłębianie zagadnień naukowych, a nawet life style. Łączy ich jednak wspólny mianownik… miłość do roślin oraz oczywiście własna szkółka. W skład nowego zarządu ZSzP wchodzi obecnie Wojciech Wróblewski – prezes, Wiesław Szydło – wiceprezes, Katarzyna Radzis – skarbnik, Artur Maj – członek zarządu oraz Krzysztof Mróz – członek zarządu.

 

Wojciech Wróblewski (Prezes zarządu)

Wojciech Wróblewski, absolwent wydziału Ekonomii Akademii Polonijnej w Częstochowie, jest specjalistą z zakresu informatyki ekonomicznej, a jego praca magisterska poświęcona była bezpieczeństwu sieci teleinformatycznych. Jest on także absolwentem studiów podyplomowych krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowanych wraz z międzynarodową jednostką certyfikacyjną Lloyd's Register Quality Assurance. Posiada certyfikat uprawniający do wykonywania audytów wewnętrznych systemów zarzadzania jakością̨. Ponadto ukończył studia podyplomowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie poświęcone zagadnieniom procedur ubiegania się̨ o wsparcie finansowe dla rolników w ramach działań́ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zasad Wspólnej Polityki Rolnej, instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. Posiada certyfikat językowy Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI) na poziomie 3. Od 2001 roku prowadzi Gospodarstwo Szkółkarskie ,,Wróblewscy’’. Od wielu lat bierze aktywny udział w życiu Związku. Podczas XXVIII SWWZC ZSzP jednogłośnie podjęto decyzję o jego reelekcji. Przed objęciem funkcji prezesa był on członkiem komisji rewizyjnej, a także przedstawicielem zarządu w Regionie Południowym.

 


dr Katarzyna Radzis (Skarbnik)

Pasję do roślin ma we krwi – tradycje szkółkarskie są kontynuowane w jej rodzinie już od trzech pokoleń. Od 23 lat prowadzi Szkółkę Roślin Radzis. Dr Katarzyna Radzis wiedzę praktyczną poparła również zgłębioną podczas studiów teorią. Jest ona absolwentką Wydziału Ogrodniczego poznańskiej Akademii Rolniczej, na którym obroniła tytuł magistra (specjalizacja Kształtowanie Terenów Zieleni), a także studiów doktoranckich SGGW, na których obroniła stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Nie jest to jednak koniec jej pracy naukowej. Dr Katarzyna Radzis ukończyła podyplomowe studium SGGW, podczas którego zgłębiała wiedzę dotyczącą ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych. Dr Katarzyna Radzis bierze aktywny udział w życiu ZSzP – uprzednio była członkiem komisji rewizyjnej, a obecnie pełni funkcję skarbnika w nowym zarządzie ZSzP. Jej pasją jest zdrowy styl życia, a wolne chwile poświęca na rozwój osobisty.

 


Artur Maj (Członek zarządu)

Artur Maj - szkółkarz, pasjonat i kolekcjoner roślin. Od 20 lat prowadzi Szkółkę Roślin Ozdobnych Daglezja, która wyspecjalizowana jest w produkcji szerokiego asortymentu ozdobnych roślin iglastych oraz traw. Jest właściciel centrum ogrodniczego „Daglezja na Zielonej”. Produkowane przez niego rośliny są cenione na rynku, a dowodem tego są liczne medale i wyróżnienia w konkursach dedykowanych nowościom. Artur Maj jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Wielokrotnie pełnił funkcję prelegenta na krajowych i zagranicznych konferencjach, w tym podczas Konferencji Szkółkarstwo – Szanse i Wyzwania. Jego niewątpliwą dumą jest Kolekcja Narodowa rodzaju Miscanthus – największej na świecie kolekcja miskantów.

 

 


Krzysztof Mróz (Członek zarządu)

Krzysztof Mróz jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University. Obecnie zarządza firmą Park-M specjalizującą się od ponad 20 lat w usługach z zakresu zagospodarowania terenów zieleni oraz architektury krajobrazu. Jego pasją jest tworzenie pięknego i przyjaznego środowiska życia człowieka, a największym osiągnięciem firmy, którą rozwija jest tworzenie ważnych miejsc dla ludzi. Zaczynał w 1995 roku, z kilkoma znajomymi, od przysłowiowej taczki i łopaty, dziś zatrudnia już blisko 500 pracowników, a firma Park-M jest liderem rynku architektury krajobrazu w Polsce. Może się pochwalić wieloma wymagającymi rewaloryzacjami zabytkowych parków i ogrodów, w tym rewaloryzacją Ogrodu Górnego Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

 


dr Wiesław Szydło (Wiceprezes zarządu)

Może pochwalić się najbogatszym doświadczeniem i najdłuższym stażem pracy w zarządzie, bo po raz 4 został wybrany do władz stowarzyszenia i po raz 3 objął funkcję wiceprezesa. W związku z przyznaniem mu Srebrnej Odznaki Honorowej ZSzP sylwetkę dr. Wiesława Szydło przedstawiamy w artykule pt. Wiesław Szydło wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową.

 

 

 

 


Wybrani przez zarząd przedstawiciele zarządu w regionach:

Region Województwo Przedstawiciel
Region Lubelski ● lubelskie Artur Maj
Region Łódzki ● łódzkie Aleksandra Wolska
Region Mazowiecki ● mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie Katarzyna Łazucka-Cegłowska
Region Południowy ● dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie Łukasz Tomżyński
Region Wielkopolski ● lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie Wiesław Szydło