28 września 2018

O roślinach i zieleni do deweloperów

Podziel się!

O zieleni do branży deweloperskiej

W dniach 15-18 lutego 2018 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz w Katowickim Spodku odbędzie się III edycja 4 Design Days. To cykl wydarzeń skierowanych do branży  architektury, designu i nieruchomości. Przez cztery dni ikony światowego i polskiego designu, najwięksi architekci i projektanci, producenci i firmy usługowe oraz deweloperzy i zarządzający miastami będą dyskutować o tym, co inspiruje i kreuje światowe trendy w architekturze, nieruchomościach i designie. Dwa pierwsze dni skierowane są do branżowych odbiorców, kolejne 2 do publiczności.

Organizatorzy - grupa PTWP S.A.   https://www.ptwp.pl/grupa/o-ptwp/  oczekują ponad 5 tys. gości biznesowych (w tym ponad 300 prelegentów) oraz 20 tys. zwiedzających w weekend dni otwartych.  W ramach 4DD odbędą się prezentacje i wykłady oraz dyskusje będą także prezentacje na stoiskach targowych (300 wystawców). W programie także konkursy dla młodych projektantów i architektów, liczne wystawy i pokazy filmowe. Uczestnicy branżowi mogą wybierać w 29 sesjach tematycznych – w zależności od zainteresowań zawodowych i możliwości czasowych.

Udział ZSZP

Czytając programy i relacje z poprzednich edycji zorientowaliśmy, że tak dużym wydarzeniu skierowanym do osób zajmujących się architekturą i kształtowaniem miast temat zieleni nie istnieje… W tym roku chcemy to zmienić. ZSzP jest partnerem  wydarzenia i będziemy obecni na 2 sesjach  tematycznych. Pozyskaliśmy ekspertów - architektów krajobrazu działających aktywnie nie tylko w obszarze praktycznym - projektowanie i realizacje, ale też na polu kształtowania świadomości architektów i decydentów.

Cele udziału są dwa: wprowadzenie tematu zieleni w jadro dyskusji na temat kształtowania obecnych i przyszłych miast i rozpoznanie sposób komunikowania się  z grupami docelowymi.

Grupa docelowa nie jest bowiem jednorodna. To nie tylko firmy deweloperskie i architekci. To także władze miast i inwestorzy, ale też pośrednicy - architekci krajobrazu i kontraktorzy realizujący zieleń. Już sami deweloperzy to grupa, w której obrębie wydzielić można kilka: działający w obrębie inwestycji mieszkaniowych, komercyjnych (np. biurowce) czy publicznych (drogi, obiekty użyteczności publicznej), firmy duże i mniejsze, lokalne.

Generalnie szersze założenie jest następujące: chcemy informować o tym, że planowanie zieleni jest konieczne na jak najwcześniejszym etapie, że zieleń jest pełnoprawnym elementem infrastruktury miasta, a nie tylko ,,ozdobnikiem”. W miastach i przy drogach sadzone powinny być rośliny dobrej jakości, dobrane dobrze do funkcji i miejsca, a że warto w jak największym stopniu korzystać z roślin polskiej produkcji – mają wysoką jakość, szeroki asortyment i są odpowiednie do krajowych warunków. Droga do zmiany sposobu myślenia na pewno jest długa.

15 lutego 2018 r. 12.00-13.00

sesja:  Architektura. Przestrzeń publiczna. 10 pytań o kształt miast przyszłości...

Zrównoważony charakter, społeczne równouprawnienie, mobilność i… Jak powinny zmieniać się miasta, czego oczekują ich mieszkańcy.

Naszym ekspertem (i tak jest przedstawiony w programie) jest - dr arch. kraj. Krzysztof Herman,  adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW  w Warszawie , aktywny projektant,  członek  stowarzyszeń, fundacji, a także członek grupy roboczej ds. aktualizacji strategii rozwoju m. st. Warszawy do 2030 roku. (#Warszawa2030), członek Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego przy prezydent m.st. Warszawy. https://kherman.net/o-mnie/

pozostali uczestnicy sesji:

* Ivan Blasi - Architect, Coordinator at European Union Prize for Contemporary Architecture, * Waldemar Bojarun - wiceprezydent ,  Urząd Miasta Katowice, * Giovanna Carnevali - Architect, Project Director, Strelka KB, *Agnieszka Kalinowska-Sołtys - członek zarządu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, * Justyna Kokoszenko - dziennikarz, blog nieolewamymiasta.pl, * Wojtek Kotecki - architekt, BBGK Architekci Sp. z o.o.

16 lutego 2018 r.  14.00-15.30

Sesja: Architektura. Przestrzeń publiczna. Czas bulwarów, czyli jak odwrócić miasta w stronę wody.

Nasz ekspert (także podpisany ZSzP)  - arch. kraj. Dorota Rudawa przedstawi prezentację (10 min.) na temat Bulwarów Wiślanych - jej pracownia jest autorem zwycięskiego już zrealizowanego projektu części bulwarów. Na tej kanwie podkreśli miejsce zieleni i roślin w procesie projektowania. D. Rudawa weźmie udział w debacie.

Dorota Rudawa - architekt krajobrazu i urbanista, właścicielka pracowni RS Architektura Krajobrazu od 1996 tworzącej projekty architektury krajobrazu w różnej skali i zakresie – przestrzenie komercyjne, przez zieleń towarzyszącą infrastrukturze komunikacyjnej i sportowej aż po duże, wielobranżowe projekty przestrzeni publicznych. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie w kadencji 2016-2019. Sędzia konkursowy SARP, oddział Warszawski, od 2017 r.

pozostali uczestnicy debaty:

* Magdalena Gruna - dyrektor ds. PR i Edukacji, Vectorworks, * Katarzyna Lisowska - dziennikarz, Propertynews.pl, * Anna Liszka - dziennikarz, Propertynews.pl, * Tomasz Majda - architekt, wiceprezes zarządu głównego, Towarzystwo Urbanistów Polskich, * Michał Olszewski - wiceprezydent, Urząd Miasta Warszawa, * Marta Sękulska-Wrońska - architekt, współwłaściciel, WXCA.