25 marca 2019

Poznań wiosenną stolicą ogrodnictwa

21-23 lutego b.r. odbyły się Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA. XIII edycja poznańskiego wydarzenia niezmiennie była częścią wspólnego bloku GARDENIA/SPECJAL DAYS/SPORT INVEST stanowiąc platformę do spotkań biznesowych oraz sprawdzenia tegorocznych trendów w zielonej branży.

ZSzP i APZ podczas Gardenii

Związek Szkółkarzy Polskich po raz kolejny wziął aktywny udział w wydarzeniu współtworząc wraz z Agencją Promocji Zieleni 30 m2 stoisko. Znajdowało się ono w towarzystwie niemal wszystkich związkowych szkółek w pawilonie 7A. Gościliśmy na nim zarówno szkółkarzy związkowych jak i tych spoza ZSzP – chętnych by powiększyć nasze szeregi. Pojawili się również przedstawiciele mediów i wydawnictw ogrodniczych, ogrodnicy i architekci krajobrazu. Zgodnie z tradycją ostatni dzień był otwarty dla publiczności. Tego dnia mieliśmy przyjemność odpowiadać na liczne pytania studentów oraz hobbystów. Podczas trzech dni wydarzenia udzielaliśmy informacji dotyczących kluczowych działań Związku, stron internetowych (www.e-katalogroslin.pl i www.zszp.pl), rekomendowanych wydawnictw a także Międzynarodowej Wystawy Zieleń to Życie i Flower Expo Poland.

Opinia szkółkarzy o wydarzeniu

W gronie tegorocznych wystawców pojawiło się 26. szkółek Związku Szkółkarzy Polskich. Jest to o 9 szkółek mniej względem ubiegłego roku. Sami szkółkarze zwrócili uwagę na zmniejszającą się z roku na rok frekwencję wśród wystawców. Zgodnie z ich opinią wpływ na to może mieć zarówno niedogodny termin (tuż przed sezonem w szkółce, a także tuż po sezonie składania zamówień przez klientów), jak i odgrywająca coraz potężniejszą na rynku ogrodniczym rolę formuła Show Room’ów. Niemniej jednak wystawianie się podczas międzynarodowych wystaw większość z nich uważa za koniecznie, a szkółki ZSzP tradycyjnie stanowiły trzon ekspozycji roślinnej.

Członkowie ZSzP pozytywnie ocenili natomiast zmianę lokalizacji z pawilonu 3A na 7A, a także zlokalizowanie większości związkowych szkółek w jednym pawilonie. Wszyscy szkółkarze z chęcią oznaczyli przynależność do Związku przy użyciu bowl flag, lizaków lub chorągiewek zawierających logo ZSzP, co dało efekt spójności oraz integracji.

Podczas targów ogłoszono również wyniki konkursu Grand Prix MTP Gardenia 2019. Konkurs ten odbywał się w trzech etapach: Wybór Sądu Konkursowego, Wybór Internetowy oraz Wybór Zwiedzających. Zgodnie z wyborem Sądu Konkursowego oraz zwiedzających wystawę osób, najpiękniejszą odmianą był powojnik 'My Darling’ PBR, tym samym szkółka Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. ponownie została laureatem konkursu. Serdecznie gratulujemy!

Wydarzenia towarzyszące, a działania Związku

Od wielu lat międzynarodowym targom towarzyszą interesujące wydarzenia, w tym organizowane przez wydawnictwo Abrys Forum Miejska Sztuka Ogrodowa, którego tematem przewodnim w tym roku były ,,Wy-zwania architekta krajobrazu’’. Dzięki współpracy z redakcją do materiałów przekazywanych uczestnikom wydarzenia bezpłatnie dołączona została najnowsza broszura Gdzie kupić rośliny, zawierająca spis wszystkich szkółek ZSzP. Podczas rejestracji dla uczestników wydarzenia dostępne były również Zalecenia jakościowe. Wzięliśmy udział w debacie dotyczącej standardów zakładania i utrzymania zieleni w miastach, zorganizowane  przez OSTO oraz spotkaniu stowarzyszeń branżowych.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatowi Grand Prix MTP Gardenii 2019, a także dziękujemy odwiedzającym nasze stoisko i zapraszamy w przyszłym roku.