28 września 2018

SPOTKANIE GRUPY FLOWERS & ORNAMENTAL PLANTS

Podziel się!

W dniach 10-12 lipca w Warszawie będą przebywali  członkowie grupy roboczej COPA-COGECA „Flowers & Ornamental Plants”. Letnie spotkanie tradycyjnie odbywa się w jednym z państw członkowskich UE. Spotkanie w Warszawie organizowane jest wspólnie przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych i Związek Szkółkarzy Polskich.

ZSzP współpracuje z FBZPR jako ekspert, reprezentując interesy polskich producentów roślin ozdobnych w ramach grupy dialogu społecznego z Komisja Europejską. Dzięki współpracy FBZPR pokrywa część kosztów wyjazdu przedstawiciela ZSzP na targi IPM w Essen, podczas których także ma miejsce zebranie członków grupy. Program zjazdu obejmuje spotkanie z przedstawicielami MRiRW oraz wizytę w 2 szkółkach ZSzP: szkółce Clematis Źródło Dobrych Pnączy w Pruszkowie oraz Szkółce Szmit w Pęchcinie. ZSzP nie ponosi kosztów organizacji wydarzenia (ponoszą je uczestnicy spotkania oraz FBZPR).