25 marca 2019

Szkolenia-zielen.pl

Od lata Agencja Promocji Zieleni organizuje szkolenia, które w zależności od przekazywanych treści i uczestników przyjmują formę konferencji, seminariów czy warsztatów. Wszystkie szkolenia odbywają się pod egidą i logiem Związku Szkółkarzy Polskich. Działania te wpisują się w misję stowarzyszenia związaną z edukacją. Członkowie Związku wsparci zewnętrznymi ekspertami przekazują swoje doświadczenie i wiedzę głównie osobom zawodowo związanym z zielenią, aby wspólne działania przynosiły jeszcze lepsze efekty, żeby zminimalizować straty i zacieśnić komunikację-współpracę.

W przeszłości koncentrowaliśmy się głównie na wydarzeniach towarzyszących Wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE, ale od paru lat rozszerzamy te działania wychodząc poza ramy targów. Na wystawie są bloki wykładowe dedykowane poszczególnym grupom profesjonalistów oraz amatorów, ale zostały na tyle skrócone, że nie odciągają odwiedzających od wystawców stanowiąc jedynie „wartość dodaną” przy okazji odwiedzin targów.

Podczas wszystkich szkoleń skupiamy się na tym, na czym jako producenci roślin – członkowie Związku znają się najlepiej, czyli na roślinach – jakości, standardach, asortymencie, doborze, sadzeniu i pielęgnacji, ochronie przed szkodnikami i chorobami, rozmnażaniu i jaki ma to wpływ na cenę. Z tymi informacjami związany jest ściśle przekaz, że stowarzyszenie zrzesza najlepszych producentów najwyższej jakości drzew, krzewów, pnączy oraz bylin – aktywnych, kompetentnych i chętnych do współpracy. W Państwa interesie jest, aby liczba przeszkolonych osób wciąż rosła, bo im więcej ich będzie tym wspólne działania będą łatwiejsze i efektywniejsze. Zapraszajcie Państwo zatem firmy, z którymi współpracujecie do udziału w szkoleniach!

A jest w czym wybierać. Przedstawiam główne projekty szkoleniowe planowane na najbliższy rok:


Handel z sieciami – jak to się robi?

11 grudnia 2018  ●  11 czerwca 2019

Celem tego 7-8-godzinnego spotkania jest przekazanie informacji dotyczących możliwości nawiązania współpracy w kanale retail oraz jej specyfiki. Budowanie współpracy z klientem, ustalanie ceny, kalkulacja kosztów współpracy z siecią, kształt umowy, zatowarowanie to między innymi zagadnienia, które będą poruszane podczas zajęć. W kolejnej edycji będzie położony większy nacisk na działaniach warsztatowych, tak żeby uczestnicy mogli przećwiczyć na konkretnych przykładach formatowanie oferty, zapytania e-mail, szablon pierwszego kontaktu telefonicznego telefonu do kupca.

Uczestnikami są właściciele szkółek, menadżerowie firm z wyposażeniem, techniką i technologią do ogrodu i terenów zieleni (wystawcy Zieleń to Życie).
Prowadzący: Tomasz Szacoń z RetailPoland Consulting LTD


Rośliny w centrum uwagi

10-11 stycznia 2019   ●  7-8 stycznia 2020 – centra ogrodnicze

5-6 listopada 2019  ●  19-20 listopad 2019 – sieci budowlano-ogrodnicze

Dwudniowe szkolenie na temat roślin dostępnych w centrach ogrodniczych w kontekście ich asortymentu i przeznaczenia, pielęgnacji w punktach sprzedaży z rozszerzeniem o kalendarz dostaw, ochrony, ekspozycji. Podczas zajęć dostarczamy odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania czy problemy. Ostatni blok zajęć poświęcony jest umiejętnościom miękkim – kontakcie z klientem.

Szkolenie było dedykowane pracownikom centrów ogrodniczych i szkółek, ale ze względu na zainteresowanie jednej z sieci budowlano-ogrodniczej planujemy dotarcie także do innych sieci, w których dział ogród ma mocną pozycję, a rotacja pracowników jest bardzo wysoka. Docelowo, rozdzielimy zajęcia dla marketów i centrów ogrodniczych z uwzględnieniem różnic i specyfiki pracy w tych miejscach.

Prowadzący: Katarzyna Łazucka-Cegłowska, dr Jacek Sobek, dr Wiesław Szydło, dr Ewa Zaraś


Rośliny doniczkowe - przegląd, pielęgnacja, aranżacja

20 luty 2019  ●  7 listopada 2019   ●  21 listopada 2019

Projekt szkoleniowy „szyty na miarę” dla pracowników działu ogród jednej z sieci. Tematyka poświęcona roślinom doniczkowym została poszerzona, na życzenie zamawiającego, o informacje dotyczące pielęgnacji roślin ogrodowych w punkcie sprzedaży.

Prowadzący: Wojciech Wardecki, Katarzyna Łazucka-Cegłowska


Certyfikat Związku Szkółkarzy Polskich

7-8, 14-15, 28-29 marca 2019   ●   6-7, 13-14, 27-28 czerwca 2019
●   10-11, 17-18, 24-25 października 2019

W marcu odbędzie się już szósta edycja szkolenia, na które składa się 6 dni zajęć – 4 wykładowe i 2 w szkółce. Uczestnicy zapoznają się z parametrami jakościowymi roślin, zasadami nazewnictwa, podstawami rozmnażania, przeglądem roślin do sadzenia w ogrodach i terenach miejskich, najważniejszymi informacjami o sadzeniu, pielęgnacji i ochronie roślin oraz działaniu w terenie – koordynacji realizowanego projektu i weryfikacji dokumentacji przetargowej i projektowej.

Korzystają z niego głównie pracownicy i właściciele firm wykonujących tereny zieleni, którzy nie mają wykształcenia kierunkowego, urzędnicy odpowiedzialni za zieleń publiczną oraz osoby zajmujący się zielenią na osiedlach.

Prowadzący: dr hab. Jacek Borowski, Jan Grąbczewski, Katarzyna Łazucka-Cegłowska,
Natalia Marcinkowska-Chojnacka, dr hab. Andrzej Pacholczak, Tomasz Samsel, dr Wiesław Szydło


Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.szkolenia-zielen.pl, gdzie mieszkają szczegółowe informacje dotyczące planowanych szkoleń! Czeka ją co prawda modernizacja, ale i w tej formie jest źródłem bieżących informacji.

Zostańcie Państwo ambasadorami działań edukacyjnych przeprowadzanych pod egidą ZSzP poprzez udostępnianie szkoleń na FB, polecanie bliższym i dalszym znajomym, kontrahentom oraz współpracownikom, komentowanie, lajkowanie, itp., bo najprzyjemniej współpracuje się z profesjonalistami i przynosi to najlepsze efekty!