28 września 2018

Z WIZYTĄ U MINISTRA

Podziel się!

Wojciech Wróblewski i Grzegorz Falkowski spotkali się 15 lutego b.r. z podsekretarzem stanu Ministerstwa Środowiska – Andrzejem Szwedą-Lewandowskim, Głównym Konserwatorem Przyrody. Celem spotkania było uzyskanie rekomendacji MŚ dla „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”. Minister odniósł się bardzo pozytywnie do pomysłu i zapewnił, że nie widzi przeszkód, aby takich rekomendacji niezwłocznie udzielić. Czekamy na oficjalną decyzję w tej sprawie.

Przy okazji dyskusji na temat problematyki stanu zieleni publicznej w kraju Wojciech Wróblewski przedstawił działania edukacyjne i szkoleniowe prowadzone przez ZSzP: szkolenie ZIELONE MIASTO dedykowane urzędnikom odpowiedzialnym za zieleń miejską, finansowane ze środków stowarzyszenia, oraz szkolenie „Certyfikowany specjalista terenów zieleni”. Zaprezentowano też wydawnictwo „Zielone Miasto – zieleń przy ulicach” i ulotkę „Zielona infrastruktura”. Minister Szweda-Lewandowski zauważył, że szkolenia dla urzędników mogłyby być finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadzwonił w tej sprawie do zastępcy prezesa zarządu NFOŚiGW Romana Wójcika i zaproponował spotkanie (miało ono miejsce tydzień później, 22 lutego 2018 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Omówiono ogólnie projekty, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie działalności edukacyjnej).

Poruszono też kwestie związane z obcymi gatunkami inwazyjnymi. Dyskutowano na temat inwazyjności klonu jesionolistnego. Grzegorz Falkowski zwrócił uwagę, że o ile sam gatunek jest inwazyjny w środowisku naturalnym, jego odmiany mogą być sterylne i bardzo cenne dla miast. Niestety przepisy wspólnotowe i krajowe, zakazujące stosowania obcych gatunków inwazyjnych, obejmują gatunek oraz taksony niższego rzędu – podgatunki i odmiany, nawet jeśli są sterylne. Wymieniono kilka innych przykładów roślin obcego pochodzenia, cennych dla środowiska (minister wymienił przykład m.in. platana klonolistnego). Dyskutowano nad racjonalnym podejściem do spraw ochrony środowiska, zwłaszcza całkowicie przekształconego (np. nasypy drogowe, środowisko miejskie). Minister zastanawiał się, że być może warto byłoby zorganizować prezentację/wykład dla pracowników ministerstwa, przygotowany i przeprowadzony przez Związek, w celu pokazania innego podejścia do kwestii ochrony przyrody, obcych gatunków i obcych gatunków inwazyjnych. Wojciech Wróblewski wyraził gotowość do współpracy. Zwróciliśmy się do ministra z prośbą o informowanie o pracach resortu związanych z obcymi gatunkami inwazyjnymi oraz o możliwość uczestniczenia w dyskusji. Minister powiedział, że być może przedstawiciel Związku mógłby być włączony jako ekspert w odpowiednich gremiach zajmujących się tematem.