28 września 2018

Zebrania regionalne

Podziel się!

Październik to miesiąc wyjątkowo obfitujący w wydarzenia w branży szkółkarskiej – liczne targi, wystawy, szkolenia, a do tego szczyt jesiennej sprzedaży. Tradycyjnie jest to także miesiąc, w którym przeprowadzane są zebrania w regionach członków Związku Szkółkarzy Polskich. Zarząd ZSzP zobowiązał przedstawicieli zarządu w regionach do przeprowadzenia  zebrań w okresie od 2 do 26 października b.r. Sprawozdania i wnioski z zebrań przedstawiciele zarządu w regionach są zobligowanie przesłać do biura ZSzP w terminie do 27 października, tak aby zarząd mógł ustosunkować się do zgłoszonych wniosków i uwag na zebraniu 30 października.
Przypomnę, że podczas ostatniego walnego przyjęto wniosek do rozważenia i wykorzystania w przyszłej pracy władz Związku złożony przez Annę Kowalską-Ciepłuchę o przekazywanie przez przedstawicieli regionalnych podczas trwania walnego zgromadzenia istotnych wniosków i krótkich podsumowań z zebrań w regionach.

Zwyczajowo zarząd zaproponował omówienie/poinformowanie na zebraniach o ważnych sprawach i działaniach Związku Szkółkarzy Polskich oraz Agencji Promocji Zieleni:

1. Wystawa „Zieleń to Życie” – ocena, uwagi, komentarze. Opinie na temat projektu hurtowej sprzedaży „Greenery”. Przedyskutowanie kwestii ogrodu pokazowego przed wejściem (czy jest on potrzebny, generuje wysokie koszty, czy może lepiej zrobić strefę relaksu z leżakami, co będzie tańsze).

2. Wystawy zagraniczne – uwagi, wskazówki, komentarze do targów i wystaw, w których bierzemy wspólnie udział (Essen, Moskwa, Jönköping, Poznań, Pszczyna). Propozycja wydarzeń wystawienniczych/targowych, w których szkółkarze chcieliby wziąć udział.

3Informacje o działaniach szkoleniowych:

a) Zielone Miasto – dla urzędników odpowiedzialnych za zieleń, szkolenie finansowane przez ZSzP (szkolenia odbyły się już 2 regonach, łódzkim (Łódź) i południowym (Pszczyna), zaplanowane są w lubelskim (Lublin 25 października), wielkopolskim (Poznań w listopadzie) i mazowieckim (Warszawa w grudniu). Propozycja kolejnych miast, zebranie informacji na temat osób kontaktowych w urzędach miast, które mogłyby być pomocne w organizacji szkoleń.

b) Centrum Ogrodnicze – dwudniowe szkolenie dedykowane pracownikom centrów ogrodniczych, planowane w pierwszej połowie stycznia, 10-11 lub 12-13 stycznia.

c) Certyfikowany Specjalista Terenów Zieleni – obecnie trwa trzecia edycja szkolenia.

Prośba o promowanie w/w wydarzeń na stronach szkółek, facebooku, wśród znajomych.

4Walne zgromadzenie członków – zaproszenie na walne, informacja o programie, zachęcenie do wzięcia udziału. Propozycja miejsca i tematów szkoleniowych na przyszłoroczne, wyborcze walne.

5Wycieczki. Informacja o wycieczce do Finlandii z Łotwą i Estonią, zebranie informacji o miejscach, które warto włączyć do programu wycieczki. Propozycje kierunku wycieczki w 2019 roku.

6Kandydaci do ZSzP - propozycje potencjalnych kandydatów do Związku – szkółek, które warto zaprosić.

7Terminarz Ogrodnika – poinformowanie o możliwości zamówienia kalendarza ze zindywidualizowaną okładką dla szkółek członkowskich Związku.

8. Aktualizacja ofert na stronach ZSzP – przypomnienie, dlaczego istotna jest ich aktualizacja (wyświetlanie się producentów w e-katalogu, wybór roślin do promocji w ramach programu Grunt to Zieleń – co miesiąc docieramy z naszymi artykułami do 0,5 mln. czytelników prasy ogrodniczej!)

9Inne tematy i wnioski uczestników zebrania.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa w zebraniach i dyskutowania na temat wszelkie sprawy dot. Związku Szkółkarzy Polskich i Agencji Promocji Zieleni.