8 lipca 2008

Już jest! Już się ukazało!

Podziel się!

Z przyjemnością informujemy, iż nowe wydanie ?Zaleceń Jakościowych dla Ozdobnego Materiału Szkółkarskiego?jest już dostępne w biurze Związku i na www.zszp.pl.

Opracowaliśmy je, aby ułatwić komunikację między producentami i odbiorcami roślin, aby dać skuteczne narzędzie pracy osobom projektującym, przygotowującym zamówienia roślin i wykonawcom. Mamy nadzieję, że ?Zalecenia? ułatwią czytanie ofert szkółkarskich i formułowanie zapytań dotyczących produkowanych roślin oraz, że będą stanowiły swojego rodzaju niezbędnik w pracy zawodowej, a określenie standardów będzie wpływało na ujednolicenie jakości produkcji szkółkarskiej.