e-KatalogRoślin

e-KatalogRoślin.pl to internetowa encyklopedia roślin, zawierająca opisy i zdjęcia ponad 9 tys. gatunków i odmian roślin.

Na stronie znajduje się wyszukiwarka umożliwiająca w łatwy sposób znalezienie pożądanej roślin. Korzystać można z niej po fragmencie nazwy lub na podstawie interesujących parametrów, np. pokroju, pory kwitnienia, zastosowaniu, czy siły wzrostu.

Przy opisach znajdują się producenci danej rośliny, a dzięki możliwości zalogowania każdą roślinę można dodać do schowka tworząc swój własny Katalog podręcznych roślin.

e-KatalogRoślin

Katalogi Roślin polecane przez ZSzP

Katalogi Roślin polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich to najpopularniejsze źródło wiedzy o roślinach produkowanych w Polsce. Barwne zdjęcia, interesujące opisy, a także tabelaryczne zestawienia roślin usprawniają pracę przedstawicieli zielonej branży na terenie całej Polski.

Katalogi Roślin

Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE

Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE to jedyna, najbardziej komplementarna i międzynarodowa impreza prezentująca rośliny z Polski i zagranicy dla całej branży - szkółkarstwa, handlu ogrodniczego, projektantów, wykonawców i florystów.

Wydarzenie, zainicjowane przez samych producentów roślin, rozwinęło się w największą ich prezentację w Europie Środkowo-wschodniej. W targach biorą udział najlepsze polskie szkółki i firmy ogrodnicze, a także wystawcy z kilkunastu krajów Europy. ZIELEŃ TO ŻYCIE zyskała markę, liczne grono wystawców i odwiedzających z ponad 30 krajów. Jednocześnie zachowała autentyzm i tę szczególną atmosferę jaka cechuje spotkania ludzi z pasją.

Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE

Seminarium ZIELONE MIASTO

Zielone Miasto to cykl seminariów organizowanych i finansowanych przez Związek Szkółkarzy Polskich, skierowanych do wszystkich osób mających wpływ na kształtowanie terenów zieleni publicznej z ramienia urzędów gmin, miast, powiatów oraz innych jednostek samorządowych i rządowych sprawujących pieczę nad środowiskiem, także zarządów dróg, zarządców osiedli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Seminaria mają na celu przekazanie najnowszej wiedzy oraz wdrożenie dobrych praktyk w zakresie właściwego doboru roślin do warunków miejskich, zasad ich sadzenia i utrzymania, tworzenia estetycznego otoczenia sprzyjającego podnoszeniu jakości życia mieszkańców miast zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych. Podczas seminariów omawiane są wszystkie etapy zielonych inwestycji – od pomysłu do realizacji.

Seminarium ZIELONE MIASTO

Certyfikowane Szkolenia

Certyfikowane Szkolenie to 48-godzinny program (teoria + praktyka), którego podstawą są Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego.

Zajęcia prowadzone są przez członków ZSzP - doświadczonych szkółkarzy i praktyków oraz dydaktyków z wielką pasją.

Uzyskana wiedza pozwala na zminimalizowanie strat wynikających z błędów w sadzeniu i pielęgnacji roślin.

Certyfikowane Szkolenia

Zalecenia jakościowe

zj

Związek Szkółkarzy Polskich wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, a także państwowymi instytucjami naukowymi polecają korzystanie z „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” podających aktualne i obowiązujące standardy produkcji szkółkarskiej.

ZALECENIA JAKOŚCIOWE