KONKURS ROŚLIN NOWOŚCI

O Konkursie
Konkurs Roślin Nowości 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008bda
KONKURS ROŚLIN NOWOŚCI organizowany jest przez Związek Szkółkarzy Polskich w czasie Międzynarodowej Wystawy Zieleń to Życie, a jego zadaniem jest wypromowanie interesujących i nowych odmian roślin na rynku. Nowe znaczy tyle, co wprowadzane właśnie do produkcji, uprawiane od niedawna lub wprowadzane do produkcji po bardzo długiej przerwie, umownie określonej jako okres 30 lat. Regulamin Konkursu określa jego zasady i stanowi kto może dokonać zgłoszenia. Oceniana roślina powinna pochodzić z partii materiału przeznaczonego do sprzedaży, gdyż bardzo istotne jest, aby nowa odmiana była dostępna w handlu. Warunkiem jest również to, by roślina nie była wcześniej zgłaszana do Konkurs Roślin Nowości. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu rośliny są promowane, przede wszystkim jednak te nagrodzone. Informacje o nich ukazują się się w materiałach i wydawnictwach Związku Szkółkarzy Polskich, na stronach WWW, w pismach branżowych oraz innych mediach. Zgłoszenie nowych odmian do Konkurs Roślin Nowości odbywa się na podstawie Karty zgłoszeniowej, zawierającej wszystkie dane o zgłaszającym oraz informacje dotyczące rośliny, jej ekspozycji i dostępności. Karta Zgłoszeniowa jest wypełniana dla każdej odmiany odrębnie i stanowi dla Jury podstawę do oceny rośliny. Ocena ta przeprowadzana jest na terenie Międzynarodowej Wystawy Zieleń to Życie, gdzie zgłoszone odmiany są eksponowane na specjalnie zaaranżowanym stoisku. Dokumenty do pobrania: