Honorowy Laur Związku Szkółkarzy Polskich to wyróżnienie przyznawane od 2003 r. osobom, które w swojej działalności zawodowej propagują i upowszechniają wiedzę o roślinach, prowadzą aktywność popularyzatorską i edukacyjną na najwyższym poziomie merytorycznym oraz przyczyniają się do rozwoju polskiej branży szkółkarskiej.

Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje zarząd Związku Szkółkarzy Polskich, a Honorowy Laur jest wręczany podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE.

Poniżej prezentujemy listę laureatów Honorowego Laura Związku Szkółkarzy Polskich wraz z uzasadnieniem.

Laureaci

 

Burda Media Polska
za promowanie wiedzy ogrodniczej oraz popularyzację roślin (2022)

Adam Marosz
za wybitne osiągnięcia w popularyzacji roślin ozdobnych (2021)

Arboretum w Wojsławicach
za stworzenie Polskiego Ogrodu Milenijnego (2019)

Czasopismo "Szkółkarstwo"
w 25-lecie działalności za wybitny wkład w rozwój branży ogrodniczej (2018)

dr Józef Rokosza
za wybitne osiągnięcia w krzewieniu wiedzy i pasji roślin ozdobnych (2018)

Wiesław Gawryś
za dotychczasowe zasługi i działania na rzecz popularyzacji roślin ozdobnych (2017)

dr hab. Jacek Borowski - prof. SGGW w Warszawie 
za działania na rzecz poprawy stanu zieleni publicznej i instytucjonalnej oraz szczególne osiągnięcia w popularyzacji pnączy (2016)

prof. dr hab. Mieczysław Czekalski
za wybitne osiągnięcia w popularyzacji roślin ozdobnych (2015)

prof. Jerzy Tumiłowicz
za zasługi w introdukcji cennych obcych gatunków roślin do Polski, stanowiących fundament sztuki ogrodowej (2014)

Maja Popielarska
za nieustanne budzenie i rozwijanie pasji ogrodniczej w społeczeństwie (2013)

Marek Jezierski
za zaangażowanie i wyjątkowo duży wkład w upowszechnianie wiedzy o drzewach, krzewach, pnączach i bylinach oraz o ich zastosowaniu w ogrodach amatorskich i o korzyściach z tego płynących (2012)

prof. Stanisław Gawroński - SGGW w Warszawie
za zgłębianie ekologicznych wartości roślin w terenach zurbanizowanych (2011)

Anna Słomczyńska - dziennikarka i wydawca programu "Maja w ogrodzie" (TVN)
za nieustanne budzenie i rozwijanie pasji ogrodniczej w społeczeństwie (2010)

mgr inż. Hanna Grzeszczak-Nowak
za konsekwentne i twórcze propagowanie roślin ozdobnych i kultury ogrodniczej (2009)

dr hab. Tomasz J. Nowak - prof. Uwr
za konsekwentne i twórcze propagowanie roślin ozdobnych i kultury ogrodniczej (2009)

dr hab. inż. Piotr Muras
za wieloletni wkład w rozwój szkółkarstwa polskiego (2008)

dr hab. Krystyna Maria Bojarczuk
za wieloletni wkład w rozwój szkółkarstwa oraz Międzynarodowej Wystawy "Zieleń to życie" (2007)

dr Tomasz Marian Bojarczuk
za wieloletni wkład w rozwój szkółkarstwa oraz Międzynarodowej Wystawy "Zieleń to życie" (2007)

prof. dr hab. Tomasz Borecki
za wieloletni wkład w rozwój szkółkarstwa oraz Międzynarodowej Wystawy "Zieleń to życie" (2006)

prof. dr hab. Gabriel Łabanowski
za wkład w rozwój i podnoszenie jakości szkółkarstwa polskiego (2005)

Alicja Cecot - redaktor naczelnej czasopisma Szkółkarstwo
za wkład w rozwój i popularyzację szkółkarstwa polskiego (2004)

Andrzej Zalewski - redaktor
za niestrudzone budzenie wrażliwości społecznej na piękno polskiej przyrody (2003)