Idea Zielonego Miasta

Zielone Miasto to cykl seminariów organizowanych i finansowanych przez Związek Szkółkarzy Polskich, skierowanych do wszystkich osób mających wpływ na kształtowanie terenów zieleni publicznej z ramienia urzędów gmin, miast, powiatów oraz innych jednostek samorządowych i rządowych sprawujących pieczę nad środowiskiem, także zarządów dróg, zarządców osiedli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Cel oraz prelegenci

Seminaria mają na celu przekazanie najnowszej wiedzy oraz wdrożenie dobrych praktyk w zakresie właściwego doboru roślin do warunków miejskich, zasad ich sadzenia i utrzymania, tworzenia estetycznego otoczenia sprzyjającego podnoszeniu jakości życia mieszkańców miast zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych. Podczas seminariów omawiane są wszystkie etapy zielonych inwestycji – od pomysłu do realizacji.

W roli prelegentów występują architekci krajobrazu, producenci materiału szkółkarskiego, specjaliści w zakresie odmianoznawstwa oraz doświadczeni wykonawcy zajmujący się realizacją projektów. To właśni dzięki zaproszonym ekspertom seminaria Zielone Miasto pozwalają na kompleksowe zgłębienie problematyki tworzenia i utrzymania zieleni w terenach zurbanizowanych. Dzięki szerokiemu gronu odbiorców przedstawiane rozwiązania i nowości mają możliwość pojawić się i funkcjonować na ulicach miast.

Udział w Zielonym Mieście

Uczestnictwo w seminariach Zielone Miasto jest bezpłatne. Wymaga ono jednak uprzedniego zgłoszenia się. Informacje o seminariach są rozsyłane do urzędów gmin i miast oraz ogłaszane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatora - Związku Szkółkarzy Polskich. W cykl ten wpisuje się konferencja Mocno Zielone Miasto organizowana corocznie przez Agencję Promocji Zieleni podczas Międzynarodowej Wystawy Zieleń to Życie. W 2018 r. konferencja ta zgromadziła ponad 300 uczestników z całego kraju.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

Dotychczasowe Konferencje

- Zielone Góra (05.12.2019)
Gdańsk (23.05.2019)
Bydgoszcz (22.05.2019)
- Pszczyna (17.05.2019)
- Kraków (01.03.2019)
- Rzeszów (21.06.2018)
- Gdańsk (12.06.2018)
- Pszczyna (18.05.2018)
- Białystok (21.03.2018)
- Warszawa (14.12.2017)
- Poznań (30.11.2017)
- Lublin (25.10.2017)
- Łódź (08.02.2017)
- Olsztyn (24.05.2011)
- Bydgoszcz (19.04.2010)
- Łódź (03.06.2009)
- Gdańsk (14.05.2009)
- Częstochowa (19.03.2009)
- Łódź (08.02.2009)
- Gdańsk (16.05.2008)