IMG_4177


Idea Zielonego Miasta

Zielone Miasto to cykl seminariów organizowanych i finansowanych przez Związek Szkółkarzy Polskich, skierowanych do wszystkich osób mających wpływ na kształtowanie terenów zieleni publicznej z ramienia urzędów gmin, miast, powiatów oraz innych jednostek samorządowych i rządowych sprawujących pieczę nad środowiskiem, także zarządów dróg, zarządców osiedli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Cel oraz prelegenci

Seminaria mają na celu przekazanie najnowszej wiedzy oraz wdrożenie dobrych praktyk w zakresie właściwego doboru roślin do warunków miejskich, zasad ich sadzenia i utrzymania, tworzenia estetycznego otoczenia sprzyjającego podnoszeniu jakości życia mieszkańców miast zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych. Podczas seminariów omawiane są wszystkie etapy zielonych inwestycji – od pomysłu do realizacji.

W roli prelegentów występują architekci krajobrazu, producenci materiału szkółkarskiego, specjaliści w zakresie odmianoznawstwa oraz doświadczeni wykonawcy zajmujący się realizacją projektów. To właśni dzięki zaproszonym ekspertom seminaria Zielone Miasto pozwalają na kompleksowe zgłębienie problematyki tworzenia i utrzymania zieleni w terenach zurbanizowanych. Dzięki szerokiemu gronu odbiorców przedstawiane rozwiązania i nowości mają możliwość pojawić się i funkcjonować na ulicach miast.

Udział w Zielonym Mieście

Uczestnictwo w seminariach Zielone Miasto jest bezpłatne. Wymaga ono jednak uprzedniego zgłoszenia się. Informacje o seminariach są rozsyłane do urzędów gmin i miast oraz ogłaszane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatora - Związku Szkółkarzy Polskich. W cykl ten wpisuje się konferencja Mocno Zielone Miasto organizowana corocznie przez Agencję Promocji Zieleni podczas Międzynarodowej Wystawy Zieleń to Życie. W 2018 r. konferencja ta zgromadziła ponad 300 uczestników z całego kraju.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Dotychczasowe Konferencje

Zielona Góra (05.12.2019)
Gdańsk (23.05.2019)
Bydgoszcz (22.05.2019)
Pszczyna (17.05.2019)
Kraków (01.03.2019)
Rzeszów (21.06.2018)
Gdańsk (12.06.2018)
Pszczyna (18.05.2018)
Białystok (21.03.2018)
Warszawa (14.12.2017)
Poznań (30.11.2017)
Lublin (25.10.2017)
Łódź (08.02.2017)
Olsztyn (24.05.2011)
Bydgoszcz (19.04.2010)
Łódź (03.06.2009)
Gdańsk (14.05.2009)
Częstochowa (19.03.2009)
Łódź (08.02.2009)
Gdańsk (16.05.2008)