Związek Szkółkarzy Polskich

O Związku

Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE, organizowana od 1993 roku w Warszawie - największe wydarzenie branżowe o charakterze B2B (business-to-business) w Polsce i Europie Środkowej.
Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania.

 

 

Związek Szkółkarzy Polskich działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. nr 20, poz.104) oraz statutu. Znajduje się w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 66013.

Związek Szkółkarzy Polskich został powołany jesienią 1991 roku przez kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego. Od początku założono, że członkowie Związku muszą spełniać wysokie wymagania etyczne i zawodowe. Świadomie ukształtowano stowarzyszenie jako organizację non-profit, aby ułatwić realizację głównych celów.

Związek Szkółkarzy Polskich to stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych.

Jego główne cele działania to:

 • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy,
 • promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach,
 • upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego.

Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE, organizowana od 1993 roku w Warszawie - największe wydarzenie branżowe o charakterze B2B (business-to-business) w Polsce i Europie Środkowej. Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania.

Związek Szkółkarzy Polskich dla członków

Promocja zieleni i roślin to zadania, do których Związek Szkółkarzy Polskich powołał Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. Wspomaga ona jego działania poprzez popularyzację szkółkarstwa i tworzenie mody na otaczanie się zielenią. Jest organizatorem Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE. W swoich zadaniach ma także prace wydawnicze ściśle związane z promocją produkcji szkółkarskiej członków związku, takie jak Katalog Roślin, Katalog Bylin oraz Katalog Róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich. Stała współpraca z mediami i działalność public relations prowadzi do popularyzacji wiedzy o zastosowaniu roślin.

Związek Szkółkarzy Polskich

 • jest zapraszany do opiniowania i konsultowania prac ustawodawczych,
 • jest ekspertem dla konsumentów.

ZSzP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarzy (European Nursery Stock Association),  International Association of Horticultural Producers (AIPH) oraz partnerem dla innych działających w zielonej branży (Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu).

Skąd się biorą rośliny?

Misja Związku Szkółkarzy Polskich

Związek Szkółkarzy Polskich jest organizacją zrzeszającą producentów najwyższej jakości drzew, krzewów, pnączy oraz bylin. Jego celem jest integracja środowiska szkółkarskiego w Polsce, upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego, promowanie norm jakościowych i zasad etyki zawodowej.

Związek organizuje Międzynarodową Wystawę ZIELEŃ TO ŻYCIE, liczne prezentacje, seminaria i konferencje, wydaje publikacje przeznaczone zarówno dla amatorów jak i osób profesjonalnie zajmujących się zielenią. We wszystkich swoich działaniach stara się głosić społecznie odpowiedzialną ideę otaczania się roślinami. Nie są one jedynie ozdobą, która dostarcza nam doznań estetycznych i sprawia, że żyjemy piękniej. Przede wszystkim rośliny kształtują środowisko życia człowieka. Poprzez swoje naturalne własności, jak chociażby wytwarzanie tlenu i pary wodnej, zdolność oczyszczania powietrza i gleby z rakotwórczych substancji czy działanie bakteriobójcze sprawiają, że sadząc je żyjemy zdrowiej, a środowisko naszego życia jest czystsze.

Związek Szkółkarzy Polskich stara się przypominać, że rozwojowi miast, budowie infrastruktury publicznej czy industrializacji powinna towarzyszyć dbałość o stan środowiska życia człowieka i zrównoważony rozwój naszego kraju.

Logo Związku jest wyraźnym pokazaniem celu jaki obrał - jest to dłoń sugestywnie podająca liść, czyli przekazująca ideę: żyjmy wśród zieleni, otaczajmy się nią, bo to rośliny właśnie dają nam tlen do życia, czyste środowisko, piękne krajobrazy, zielone komnaty a w nich wyciszenie i odpoczynek.

Władze

Władzami Związku są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

Kadencja władz Związku trwa 3 lata

SKŁAD ZARZĄDU ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

Andrzej Kujawa
Prezes Zarządu

Renata
Fryszkowska-Madej
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Pełka
Skarbnik

Anna Bilska
Członek zarządu

Mateusz Milczyński
Członek zarządu

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Marek Majewski
 • Wiesław Szydło
 • Elżbieta Tepper
 • Krystyna Widaj
 • Anna Wójcik-Kager

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 • Jan Ciepłucha
 • Daniel Kordus
 • Grzegorz Kurowski
 • Tomasz Michalik
 • Krzysztof Słowiński

PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU W REGIONACH

 • Region Lubelski - Artur Maj
  województwo: lubelskie
 • Region Łódzki - Anna Bilska
  województwo: łódzkie
 • Region Mazowiecki - Łukasz Pełka
  województwo: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
 • Region Południowy - Wojciech Wróblewski
  województwo: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
 • Region Wielkopolski - Karol Tepper
  województwo: lubuskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Kronika Związku

 

 

Pierwszy zapis świadczący o istnieniu na polskich ziemiach produkcji szkółkarskiej pochodzi z końca XVIII wieku, natomiast dynamiczny jej rozwój nastąpił w połowie XIX wieku.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w 1924 roku zawiązano w Warszawie pierwszą ogólnopolską organizację – Polski Związek Wytwórców Drzew i Krzewów. Jego pierwszym prezesem był aż do śmierci Piotr Hoser. Celem Związku było uporządkowanie żywiołowego rynku, przestrzeganie doborów roślin, wprowadzenie norm jakościowych i kwalifikacji. Od 1926 roku jego członkowie umieszczali na cennikach i katalogach znak związku, gwaranta wysokiej jakości roślin i zawodowej rzetelności.

W okresie międzywojennym nastąpił także rozwój szkółkarskich specjalizacji. Powstawały firmy, które produkowały byliny czy też podkładki. Istniały szkółki drzew owocowych prowadzone na najwyższym poziomie. Ich właściciele byli wybitnymi pomologami, uczonymi i eksperymentatorami.

W pierwszej połowie XX wieku wprowadzono do handlu wiele cennych polskich odmian roślin ozdobnych, znanych i stosowanych do dzisiaj. Między innymi:

Po drugiej wojnie światowej produkcja szkółkarska w Polsce nie mogła się rozwijać. Jej ożywienie – zarówno prywatnej jak i państwowej nastąpiło dopiero po roku 1956. W latach 60. XX wieku odnotowano dynamiczny postęp w szkółkarstwie róż. Poziom ich produkcji podnosił się między innymi dzięki kwalifikacji szkółek. W latach 70. produkcja oraz eksport róż szybko rosły, rozwijała się też produkcja liściastych drzew i krzewów.

Pogłębiający się kryzys ekonomiczny kraju w latach 80. spowodował trudności ze zbytem roślin i wyraźne załamanie produkcji drzew i krzewów. Po 1989 roku przed szkółkarzami stanęły nowe wyzwania i szanse. Wykorzystali je i dzięki temu szkółkarstwo jest najszybciej rozwijającą się dziedziną ogrodnictwa w Polsce.

Związek Szkółkarzy Polskich został powołany jesienią 1991 roku przez kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego. Bardzo dobrze wpisał się w historię polskiego szkółkarstwa, stając się spadkobiercą tradycji i spuścizny tej branży.

Od początku założono, że członkowie Związku muszą spełniać wysokie wymagania etyczne i zawodowe. Świadomie ukształtowano stowarzyszenie jako organizację non-profit, aby ułatwić realizację głównych celów, to jest współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia oraz integrowanie środowiska. Pomysł powołania takiego stowarzyszenia był zgodny z oczekiwaniami szkółkarzy, którzy - rozrzuceni po kraju - nie mieli poczucia wspólnoty celów i solidarności zawodowej.

Na początku w Związku było zrzeszonych 53 członków. W chwili obecnej Związek Szkółkarzy Polskich jest największą organizacją szkółkarską w Polsce.

W miarę rozwoju stowarzyszenia wytyczano nowe cele działalności, takie , jak:

 • popularyzację wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach w społeczeństwie,
 • ułatwienie kontaktów między producentami i handlowcami,
 • poprawę jakości materiału szkółkarskiego,
 • zwiększenie asortymentu roślin produkowanych w szkółkach,
 • unowocześnianie technologii produkcji roślin.

W chwili obecnej nietrudno znaleźć gospodarstwa, które osiągnęły standard zachodnioeuropejski. Stale podnoszona jest jakość towaru. Rośnie także dbałość o przygotowanie roślin do sprzedaży. Powstaje coraz więcej specjalistycznych szkółek.

Główne działania, z których znany jest Związek to:

Film promujący Związek Szkółkarzy Polskich

Członkowie

Wszyscy
Członkowie Honorowi
Członkowie zwyczajni
Członkowie wspierający
Członkowie seniorzy


Dla kandydatów

Związek Szkółkarzy Polskich

 • Największa organizacja szkółkarska w Polsce ZSzP zrzesza ponad 200 producentów roślin ozdobnych i owocowych
 • Nasi członkowie prowadzą 129 wiodących gospodarstw szkółkarskich
 • Powierzchnia upraw naszych gospodarstw to 4 750 ha
 • Nasze gospodarstwa to 1 166 ha upraw gruntowych i 538 ha upraw pojemnikowych drzew, krzewów i bylin

Mottem działania Związku jest hasło

ZIELEŃ TO ŻYCIE

CO DAJE CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH?

⇒ prestiż
⇒ promocja
⇒ wiedza

DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH?

Możesz promować swoją firmę

 • Znajdziesz się w Katalogu Szkółek ZSzP bezpłatnie kolportowanym na wszystkich branżowych imprezach w kraju i wiodących w Europie.
 • Twoja szkółka będzie promowana na stronie www.zszp.pl i www.e-katalogroslin.pl.
 • Możesz na preferencyjnych warunkach uczestniczyć w Wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE – jednej z największych szkółkarskich imprez w Europie.
 • Dane adresowe Twojej firmy znajdą się w ulotce kolportowanej wraz z popularnym wydawnictwem książkowym – z Katalogiem Roślin polecanych przez ZSzP.
 • Uzyskasz możliwość udziału w prestiżowych wystawach zagranicznych i krajowych we wspólnym, narodowym bloku stoisk.
 • Pomożemy Ci tam zaistnieć!

Możesz pogłębić swoją wiedzę

 • Będziesz otrzymywał biuletyn zawierający artykuły poruszające problemy branży szkółkarskiej.
 • Możesz brać udział w szkoleniach dla osób prowadzących gospodarstwa szkółkarskie.
 • Wymienisz doświadczenia poprzez kontakty z innymi szkółkarzami na walnym zgromadzeniu, zebraniach regionalnych, konferencjach i seminariach.
 • Zapoznasz się z organizacją innych szkółek podczas wspólnie aranżowanych wizyt.
 • Możesz brać udział w branżowych wyjazdach studyjnych do wielu krajów, poznać ogrody, szkółki i działanie handlu ogrodniczego.
 • Możesz zwrócić się z problemami prawnymi do biura Związku i jeśli problem będzie dotyczył znacznej liczby szkółek – zarząd postara się o radę eksperta.
 • Zdobędziesz dostęp do wiedzy o roślinach prawnie chronionych. Związek monitoruje dla swoich członków stan prawnej ochrony odmian.

Możesz zrobić coś dobrego dla innych

 • Możesz podzielić się swoją wiedzą o roślinach poprzez udział w tworzeniu Internetowego Katalogu Roślin - www.e-katalogroslin.pl.
 • Możesz uczestniczyć w akcjach charytatywnych, wspierać prestiżowe i cenne projekty takie jak akcję obsadzania roślinami szkół polskich na wschodzie.
 • Możesz uczestniczyć w projektach promujących rośliny, poprzez prowadzenie wykładów na seminariach i konferencjach.

Ważne materiały:

ZASADY PRZYJMOWANIA W POCZET ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

Aby zostać członkiem Związku Szkółkarzy Polskich należy spełniać warunki określone w §6 Statutu Związku:

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

1) prowadzi produkcję szkółkarską:
- jako właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego, lub jest ich następcą prawnym,
- jako wspólnik spółki osobowej,
- jako członek zarządu osoby prawnej prowadzącej produkcję szkółkarską,

2) jakość jego produkcji i etyka zawodowa nie budzą zastrzeżeń,

3) staż w produkcji szkółkarskiej wynosi minimum 5 lat, przy czym wymóg ten nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.

2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku decyduje Zarząd.

3. Członkiem wspierającym Związku może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie szkółkarstwem polskim i zadeklaruje pomoc dla Związku. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd.

Przyjęcie nowych członków odbywa się w następującym trybie:

 • szkółka kandydata jest odwiedzana przez komisję składającą się z przedstawiciela zarządu w danym regionie oraz co najmniej jednego członka ZSzP spoza regionu. W sytuacjach wyjątkowych, za przyzwoleniem zarządu, możliwe jest odstąpienie od tej zasady i obecności drugiej osoby z tego samego regionu.
 • decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd po przedstawieniu przez komisję opinii o szkółce kandydata.
Po otrzymaniu pisma potwierdzającego przyjęcie w poczet członków ZSzP, należy wpłacić na rachunek Związku wpisowe (opłata jednorazowa) w wysokości 3.000 zł oraz składki.

Roczna podstawowa składka członkowska wynosi 3.000 zł.

Druga lub kolejna osoba przyjmowane do Związku Szkółkarzy Polskich z jednej firmy są zwolnione ze składki wpisowej. Roczna składka członkowska dla tej osoby wynosi 500 zł.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Szkółkarzy Polskich w listopadzie 2000 r. powołano fundusz marketingowy. Składka na fundusz jest obowiązkowa, płatna od firmy (nie od członka ZSzP) i wynosi 3.000 zł rocznie.

Wysokość składki członkowskiej oraz marketingowej za bieżący rok obrachunkowy jest uzależniona od terminu podjęcia przez zarząd uchwały o przyjęciu kandydata w poczet członków ZSzP i wynosi:

 • 12/12 wysokość obu składek dla członków przyjętych w październiku
 • 11/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w listopadzie
 • 10/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w grudniu
 • 9/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w styczniu
 • 8/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w lutym
 • 7/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w marcu
 • 6/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w kwietniu
 • 5/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w maju
 • 4/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w czerwcu
 • 3/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w lipcu
 • 2/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w sierpniu
 • 1/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych we wrześniu

Rok obrachunkowy ZSzP trwa od 1 października do 30 września.

Datę przyjęcia w poczet członków ZSzP należy rozumieć jako datę podjęcia odpowiedniej uchwały przez zarząd ZSzP.

Jeżeli wpisowe i składki nie wpłyną na rachunek bankowy Związku w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia o członkostwie, decyzja Zarządu traci swą ważność i przyjęcie w poczet członków będzie możliwe dopiero po ponownym złożeniu deklaracji i rozpatrzeniu jej przez Zarząd.

Statut Związku Szkółkarzy Polskich

Deklaracja przystąpienia do ZSzP

pobierzStatut Związku Szkółkarzy Polskich.pdf
pobierzFolder o polskim szkółkarstwie i Związku Szkółkarzy Polskich.pdf