Związek Szkółkarzy Polskich

O Związku

Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa "Zieleń to Życie", organizowana od 1993 roku w Warszawie - największe wydarzenie branżowe o charakterze BtB (business to business) w Polsce i Europie Środkowej.
Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania. 

 

Związek Szkółkarzy Polskich działa na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r ( Dz.U. Nr 20, poz.104) oraz statutu, znajduje się w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 66013.
Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarzy (European Nursery Stock Association) oraz partnerem dla innych działających w zielonej branży (Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu)

Związek Szkółkarzy Polskich to stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych. Jego główne cele działania to:

 • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy,
 • promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach,
 • upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego.

Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa "Zieleń to Życie", organizowana od 1993 roku w Warszawie - największe wydarzenie branżowe o charakterze BtB (business to business) w Polsce i Europie Środkowej. Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania.

Związek Szkółkarzy Polskich dla członków

Promocja zieleni i roślin to zadania, do których Związek Szkółkarzy Polskich powołał Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. Wspomaga ona jego działania poprzez popularyzację szkółkarstwa i tworzenie mody na otaczanie się zielenią. Jest organizatoremMiędzynarodowej Wystawy "Zieleń to Życie" i w swoich zadaniach ma także prace wydawnicze ściśle związane z promocją produkcji szkółkarskiej członków związku, takie, jak"Katalog Roślin" i "Katalog Bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich". Stała współpraca z mediami i działalność public relations prowadzi do popularyzacji wiedzy o zastosowaniu roślin. Promocji produktów szkółkarskich bardzo dobrze służą też strony www.zszp.pl zawierające Internetowy Katalog Roślin.

Związek Szkółkarzy Polskich

 • jest zapraszany do opiniowania i konsultowania prac ustawodawczych,
 • jest ekspertem dla konsumentów.

Folder o polskim szkółkarstwie i Związku Szkółkarzy Polskich w .pdf

Skąd się biorą rośliny? folder w .pdf

 

 

Misja

Związek Szkółkarzy Polskich jest organizacją zrzeszającą producentów najwyższej jakości drzew, krzewów, pnączy oraz bylin. Jego celem jest integracja środowiska szkółkarskiego w Polsce, upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego, promowanie norm jakościowych i zasad etyki zawodowej.

Związek organizuje międzynarodową wystawę „Zieleń to Życie“, liczne prezentacje, seminaria i konferencje, wydaje publikacje przeznaczone zarówno dla amatorów jak i osób profesjonalnie zajmujących się zielenią. We wszystkich swoich działaniach stara się głosić społecznie odpowiedzialną ideę otaczania się roślinami. Nie są one jedynie ozdobą, która dostarcza nam doznań estetycznych i sprawia, że żyjemy piękniej. Przede wszystkim rośliny kształtują środowisko życia człowieka. Poprzez swoje naturalne własności, jak chociażby wytwarzanie tlenu i pary wodnej, zdolność oczyszczania powietrza i gleby z rakotwórczych substancji czy działanie bakteriobójcze, sprawiają że sadząc je żyjemy zdrowiej, a środowisko naszego życia jest czystsze.

Związek Szkółkarzy Polskich stara się przypominać, że rozwojowi miast, budowie infrastruktury publicznej czy industrializacji powinna towarzyszyć dbałość o stan środowiska życia człowieka i zrównoważony rozwój naszego kraju.

Logo Związku jest wyraźnym pokazaniem celu jaki obrał - jest to dłoń sugestywnie podająca liść, czyli przekazująca ideę: żyjmy wśród zieleni, otaczajmy się nią, bo to rośliny właśnie dają nam tlen do życia, czyste środowisko, piękne krajobrazy, zielone komnaty a w nich wyciszenie i odpoczynek.

Władze

Władzami Związku są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

Kadencja władz Związku trwa 3 lata

SKŁAD ZARZĄDU ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

prezes – Wojciech Wróblewski
wiceprezes - Wiesław Szydło
skarbnik - Renata Fryszkowska-Madej
członek - Katarzyna Łazucka-Cegłowska
członek - Adam Ważyński

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Marek Majewski - Przewodniczący
Jakub Kurowski - Wiceprzewodniczący
Anna Ciepłucha
Katarzyna Radzis
Bronisław Jan Szmit

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Lucjan Gursztyn - Przewodniczący
Bronisław Szmit - Wiceprzewodniczący
Jan Bigoszyński-Łazucki
Jan Ciepłucha
Maciej Milczyński

PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU W REGIONACH

Region Wielkopolski
Renata Fryszkowska-Madej
województwo: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie

Region Mazowiecki
Katarzyna Łazucka-Cegłowska
województwo: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Region Łódzki
Adam Ważyński
województwo: łódzkie

Region Lubelski
Jakub Kurowski
województwo: lubelskie

Region Południowy
Łukasz Tomżyński
województwo: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Członkowie

Wszyscy
Członkowie honorowi ZSzp
Członkowie zwyczajni
Członkowie wspierający
Członkowie seniorzy


Dla kandydatów

Związek Szkółkarzy Polskich

 • Największa organizacja szkółkarska w Polsce ZSzP zrzesza 200 producentów roślin ozdobnych i owocowych
 • Nasi członkowie prowadzą 120 wiodących gospodarstw szkółkarskich
 • Powierzchnia upraw naszych gospodarstw to 4750 ha
 • Nasze gospodarstwa to 1166 ha upraw gruntowych i 538 ha upraw pojemnikowych drzew, krzewów i bylin

Mottem działania Związku jest hasło

„Zieleń to życie”

 

CO DAJE CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH?

⇒ prestiż
⇒ promocja
⇒ wiedza

 DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH? 

Możesz promować swoją firmę

 • Znajdziesz się w Katalogu Szkółek ZSzP bezpłatnie kolportowanym na wszystkich branżowych imprezach w kraju i wiodących w Europie.
 • Twoja szkółka będzie promowana na stronie www.zszp.pl (www.polskierosliny.pl), w wyszukiwarce producentów roślin (65 tys. odwiedzających miesięcznie).
 • Możesz na preferencyjnych warunkach uczestniczyć w Wystawie „Zieleń to Życie” – jednej z największych szkółkarskich imprez w Europie.
 • Dane adresowe Twojej firmy znajdą się w ulotce kolportowanej wraz z popularnym wydawnictwem książkowym – z Katalogiem Roślin polecanych przez ZSzP.
 • Uzyskasz możliwość udziału w prestiżowych wystawach zagranicznych i krajowych we wspólnym, narodowym bloku stoisk.
 • Pomożemy Ci tam zaistnieć!

Możesz pogłębić swoją wiedzę

 • Będziesz otrzymywał biuletyn zawierający artykuły poruszające problemy branży szkółkarskiej.
 • Możesz brać udział w szkoleniach dla osób prowadzących gospodarstwa szkółkarskie.
 • Wymienisz doświadczenia poprzez kontakty z innymi szkółkarzami na walnym zgromadzeniu, na zebraniach regionalnych, na konferencjach i seminariach.
 • Zapoznasz się z organizacją innych szkółek podczas wspólnie aranżowanych wizyt.
 • Możesz brać udział w branżowych wyjazdach studyjnych do wielu krajów świata, poznać ogrody, szkółki i działanie handlu ogrodniczego.
 • Możesz zwrócić się z problemami prawnymi do biura Związku i jeśli problem będzie dotyczył znacznej liczby szkółek – zarząd postara się o radę eksperta, np. z zakresu podatków, prawa pracy….
 • Zdobędziesz dostęp do wiedzy o roślinach prawnie chronionych. Związek monitoruje dla swoich członków stan prawnej ochrony odmian.

Możesz zrobić coś dobrego dla innych

 • Możesz podzielić się swoją wiedzą o roślinach poprzez udział w tworzeniu Internetowego Katalogu Roślin.
 • Możesz uczestniczyć w akcjach charytatywnych, wspierać prestiżowe i cenne projekty takie jak akcję obsadzania roślinami szkół polskich na wschodzie.
 • Możesz uczestniczyć w projektach promujących rośliny, poprzez prowadzenie wykładów na seminariach i konferencjach.

 

Ważne materiały:

 

Zasady przyjmowania w poczet Związku Szkółkarzy Polskich 

Aby zostać członkiem Związku Szkółkarzy Polskich należy spełniać warunki określone w §6 Statutu Związku:

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

1) prowadzi produkcję szkółkarską:
- jako właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego, lub jest ich następcą prawnym,
- jako wspólnik spółki osobowej,
- jako członek zarządu osoby prawnej prowadzącej produkcję szkółkarską,

2) jakość jego produkcji i etyka zawodowa nie budzą zastrzeżeń,

3) staż w produkcji szkółkarskiej wynosi minimum 5 lat, przy czym wymóg ten nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.

2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku decyduje Zarząd.

3. Członkiem wspierającym Związku może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie szkółkarstwem polskim i zadeklaruje pomoc dla Związku. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd.

Przyjęcie nowych członków odbywa się w następującym trybie:

 • szkółka kandydata jest odwiedzana przez komisję składającą się z przedstawiciela zarządu w danym regionie oraz co najmniej jednego członka ZSzP spoza regionu. W sytuacjach wyjątkowych, za przyzwoleniem zarządu, możliwe jest odstąpienie od tej zasady i obecności drugiej osoby z tego samego regionu.
 • decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd po przedstawieniu przez komisję opinii o szkółce kandydata.
Po otrzymaniu pisma potwierdzającego przyjęcie w poczet członków ZSzP, należy wpłacić na rachunek Związku wpisowe (opłata jednorazowa) w wysokości 3.000 zł oraz składki.

Roczna podstawowa składka członkowska wynosi 3.000 zł.

Jeżeli druga osoba z firmy chce zostać członkiem Związku Szkółkarzy Polskich, wpisowe od tej osoby wynosi 25% podstawy wpisowego, czyli 750 zł, a składka wynosi 500 zł.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Szkółkarzy Polskich w listopadzie 2000 r. powołano fundusz marketingowy. Składka na fundusz jest obowiązkowa, płatna od firmy (nie od członka ZSzP) i wynosi 3.000 zł rocznie.

Wysokość składki członkowskiej oraz marketingowej za bieżący rok obrachunkowy jest uzależniona od terminu podjęcia przez zarząd uchwały o przyjęciu kandydata w poczet członków ZSzP i wynosi:

 • 12/12 wysokość obu składek dla członków przyjętych w październiku
 • 11/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w listopadzie
 • 10/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w grudniu
 • 9/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w styczniu
 • 8/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w lutym
 • 7/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w marcu
 • 6/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w kwietniu
 • 5/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w maju
 • 4/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w czerwcu
 • 3/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w lipcu
 • 2/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w sierpniu
 • 1/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych we wrześniu

Rok obrachunkowy ZSzP trwa od 1 października do 30 września.

Datę przyjęcia w poczet członków ZSzP należy rozumieć jako datę podjęcia odpowiedniej uchwały przez zarząd ZSzP.

Jeżeli wpisowe i składki nie wpłyną na rachunek bankowy Związku w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia o członkostwie, decyzja Zarządu traci swą ważność i przyjęcie w poczet członków będzie możliwe dopiero po ponownym złożeniu deklaracji i rozpatrzeniu jej przez Zarząd.

 

Deklaracja przystąpienia do Związku Szkółkarzy Polskich
Statut Związku Szkółkarzy Polskich 

pobierzStatut Związku Szkółkarzy Polskich.pdf
pobierzFolder o polskim szkółkarstwie i Związku Szkółkarzy Polskich.pdf