Zielono wkoło

W zakładce poświęconej akcji „Zielono wkoło” znajdziecie Państwo artykuły dotyczące korzyści płynących z zazieleniania miejsca zamieszkania, szczególnie miejsc zurbanizowanych. Rośliny to nie tylko piękno w naszym otoczeniu, ale przede wszystkim poprawa warunków życia, pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.
Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi materiałami.