24 listopada 2017

XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich 2017

W dniach 20-21 listopada w Krynicy-Zdroju odbyło się XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich.

Spotkanie to rozpoczęło się od powitania i przedstawienia 16 nowych członków Związku, którzy zostali przyjęci do stowarzyszenia w ciągu roku.
Następnie uczestnicy zapoznali się z działaniami zarządu ZSzP w okresie ostatniego roku sprawozdawczego, wysłuchali sprawozdania prezesa ZSzP Wojciecha Wróblewskiego, wysłuchali sprawozdań komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego, a także sprawozdania z działalności APZ. Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło zarządowi absolutorium. Następnie odbyła się dyskusja nad sprawami dotyczącymi przyszłych działań stowarzyszenia, zakończona przegłosowaniem wniosków i uchwał. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od zwiedzania zabytków Starego Sącza oraz wizyty w Park-M - szkółce członków ZSzP - Heleny Mróz oraz Krzysztofa Mroza. Park-M, obok szkółki i centrum ogrodniczego, to także firma zajmująca się projektowaniem i realizacją terenów zieleni – krajowy lider architektury krajobrazu. Zakres działalności przedsiębiorstwa, jego organizacja i funkcjonowanie zrobiły na zwiedzających ogromne wrażenie. Firmę tworzą zespoły architektów, projektantów krajobrazu oraz wykonawców budowalnych.
Po wizycie w szkółce uczestnicy zjazdu wysłuchali wykładu Patricka Svenssona – szkółkarza, członka zarządu stowarzyszenia szwedzkich szkółkarzy, prezesa spółki zarządzającej systemem E-planta. Jego prelekcja była poświęcona omówieniu systemu E-planta i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników (sesja pytań do prelegenta trwała ponad godzinę). Drugi nie mniej ciekawy wykład poświęcony magnoliom przedstawił Stanisław Zymon, członek ZSzP, ceniony w kraju i za granicą ekspert w produkcji magnolii. Dwa pełne atrakcji dni zwieńczyła biesiada góralska.