7 sierpnia 2017

Specyfikacja

Podziel się!

ZESTAWIENIE SYMBOLI PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH

Oferta szkółek corocznie ewoluuje – coraz bogatszy jest nie tylko asortyment, ale i wybór tych samych gatunków i odmian w różnych parametrach. Zapis oferty ozdobnego materiału szkółkarskiego jak i specyfikacji projektowej oraz zapytania od wykonawców terenów zieleni powinny być przedstawione w ten sam sposób.
Roślina w doniczce
P 9
- Doniczka kwadratowa o boku 9 cm; „P” oznacza doniczkę o objętości poniżej 2 litrów, a liczba przy doniczce kwadratowej określa długość boku.
P 11 r - Doniczka okrągła o średnicy 11 cm; „P... r” oznacza doniczkę okrągłą (round), a liczba określa jej średnicę.

DOROSŁY MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI

Szkółkowanie
x 2
- Roślina szkółkowana dwukrotnie;
x 3 - Roślina szkółkowana trzykrotnie
„x” z liczbą oznacza krotność szkółkowania.

Soliter - Krzew lub drzewo szkółkowane 3 razy lub więcej w odpowiednio dużej rozstawie.

bB - Roślina bez bryły (z gołym korzeniem)
B - Roślina z bryłą korzeniową
B+S - Bryła plus siatka druciana

Roślina w pojemniku
C 2 -
Pojemnik dwulitrowy
C 5 - Pojemnik pięciolitrowy
„C” oznacza pojemnik od 2 litrów, a liczba określa objętość.

C 45 f - Pojemnik z tkaniny polipropylenowej
„C...f” oznacza pojemnik z tkaniny polipropylenowej, a liczba określa jego objętość w litrach.

Forma naturalna
N
- Drzewo w formie naturalnej jednokrotnie szkółkowane
N x 3 - Drzewo w formie naturalnej trzykrotnie szkółkowane
„N” oznacza formę naturalną drzewa, a liczba po „x” krotność szkółkowania.

Forma pienna
Pa 120
- Forma pienna krzewu lub drzewa jednokrotnie szkółkowana o wysokości pnia 120 cm
Pa 100 x 3 - Forma pienna krzewu lub drzewa trzykrotnie szkółkowana
Pa 220/14-16 - Forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm i obwodzie od 14 do 16 cm
„Pa” oznacza formę pienną, a liczba po „x” krotność szkółkowania. Przy krzewach podajemy wysokość pnia w cm, a przy drzewach, oprócz wysokości, także jego obwód.

Obwód pnia
Obwód pnia (cm) jest podawany przy formie piennej drzew, a mierzony na wysokości 100 cm nad powierzchnią ziemi.

Wysokość pnia
Wysokość pnia (cm) jest podawana przy formie piennej drzew, a mierzona od powierzchni ziemi do korony.

Wysokość krzewu
Wysokość rośliny (cm) jest mierzona od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny.

Inne
OKR
- Roślina okrywowa.
POL - Grupa róż wielokwiatowych (tzw. polianty). Krzewy o raczej wyprostowanych pędach, kwiatach mniejszych niż róże wielkokwiatowe, zebranych w kwiatostany. Róże te obficie kwitną, dobrze powtarzają kwitnienie.
TH - Grupa róż wielkokwiatowych (tzw. mieszańce herbatnie). Są to krzewy o wyprostowanych, sztywnych pędach; kwiatach dużych, pełnych o ładnej budowie pąka, osadzonych pojedynczo na pędzie.
CZ - Róże czepne (pnące). Róże te mają długie, wiotkie bądź sztywne pędy (1,5-4 m długości), które wymagają podpór. Krzewy z tej grupy powtarzają kwitnienie, bądź kwitną
bardzo długo i obficie.
PARK - Róże parkowe. Róże te mają pokrój krzewiasty (1,5-2 m wysokości), o często przewieszających się pędach. Kwiaty od pojedynczych do pełnych. Odporne na mróz i choroby. Mogą być sadzone w ogrodach i na publicznych terenach zieleni, pojedynczo i w grupach.
BOT - Róże botaniczne. Do grupy róż botanicznych zaliczamy gatunki oraz ich odmiany, które występują na stanowiskach naturalnych.

MŁODY MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI

Siewki
1/0
- Jednoroczne siewki nieszkółkowane
2/0 - Dwuletnie siewki nieszkółkowane
3/0 - Trzyletnie siewki nieszkółkowane
Pierwsza cyfra oznacza wiek siewki, a zero po ukośniku, że nie była szkółkowana
1/1 - Dwuletnie siewki szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
2/1 - Trzyletnie siewki szkółkowane jednokrotnie po drugim roku
1/2 - Trzyletnie siewki szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
2/2 - Czteroletnie siewki szkółkowane jednokrotnie po drugim roku
Pierwsza cyfra oznacza wiek siewki w momencie szkółkowania, a druga cyfra mówi o tym, ile lat od tego czasu minęło.

Sadzonki i ich rodzaje
0/1
- Jednoroczne ukorzenione sadzonki zdrewniałe
0/2 - Dwuletnie ukorzenione sadzonki zdrewniałe
„0” z ukośnikiem oznacza, że jest to sadzonka zdrewniała, a cyfra za nią definiuje jej wiek.
-1/0 - Jednoroczne sadzonki korzeniowe (odkłady bądź odrosty) nieszkółkowane
-1/1 - Dwuletnie sadzonki korzeniowe (odkłady bądź odrosty) szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
Myślnik przed pierwszą cyfrą oznacza, że mamy do czynienia z sadzonką korzeniową bądź odkładem lub odrostem, pierwsza cyfra mówi nam o wieku sadzonki w momencie szkółkowania, a druga o czasie, który upłynął od momentu szkółkowania.
Stosuje się także skróty: sadz. korze. – sadzonka, odkł. – odkład, odr. – odrost.
0/1/0 - Jednoroczne ukorzenione sadzonki zielne nie szkółkowane
0/1/1 - Dwuletnie sadzonki zielne, szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
0/1/2 - Trzyletnie sadzonki zielne, szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
„0/1/0” oznacza, że mamy do czynienia z sadzonką zielną, a suma cyfr określa jej wiek.

Szczep
x/1/0
- Jednoroczne szczepy nieszkółkowane
x/2/0 - Dwuletnie szczepy nieszkółkowane
x/1/1 - Dwuletnie szczepy szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
„x” przed ukośnikiem oznacza, że mamy do czynienia ze szczepem, pierwsza cyfra oznacza wiek szczepu w momencie szkółkowania, a druga czas, który upłynął od tego momentu.
PRZYKŁADY ZAPISU OFERTY OZDOBNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO ORAZ SPECYFIKACJI PROJEKTOWEJ:
Podstawową informacją identyfikującą roślinę jest jej pełna nazwa łacińska. Pomocnym źródłem informacji jest wykaz roślin (z ich łacińskimi i polskimi nazwami) produkowanych przez szkółki zrzeszone w Związku Szkółkarzy Polskich na stronie internetowej www.zszp.pl.
Kolejnym parametrem jest liczba szkółkowań podawana przy roślinach bez bryły bądź z bryłą korzeniową. Dalej w zależności od rośliny określamy jej formę, wysokość lub/i wysokość pnia oraz jego obwód na wysokości 100 cm (drzewa).
Nie mniej istotną jest informacja czy roślina jest sprzedawana w pojemniku i w tym przypadku definiujemy jego wielkość i rodzaj czy też bez bryły lub z bryłą korzeniową.
Dla lepszej czytelności można ofertę bądź zapytanie o materiał szkółkarski podzielić na grupy roślin, np. drzewa i krzewy iglaste, drzewa liściaste, róże itp. W obrębie grupy rośliny ustawiamy w porządku alfabetycznym w odniesieniu do jej nazwy łacińskiej.
DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

Nazwa łacińska

Liczba szkółkowań 

Wysokość rośliny/pnia/obwód pnia (cm)

Forma sprzedaży

Abies concolor

 X 2

150-175

B

Abies concolor

100-120

B

Abies concolor‘Compacta’

40-60

C 4

Abies balsamea ‘Nana’

20-30

C 4

Abies koreana

80-100

C 10

Abies koreana‘Silberlocke’

30-40

C 4

DRZEWA LIŚCIASTE

Nazwa łacińska

Liczba szkółkowań 

Forma drzewa
/wysokość rośliny
/pnia/obwód pnia (cm)

Forma sprzedaży

Acer campestre

Pa 180, 16-18

C 70 f

Acer negundo 'Flamingo'

Pa 180, 10-12

C50

Acer platanoides

Pa 180, 12-14

C 80 f

Acer platanoides

 x 2

Pa 180, 14-16

B

Acer platanoides ‘Columnare’

N 300-350, 10-12

C 70

Acer platanoides ‘Columnare’

N 450-500, 18-20

C 100 f

Acer platanoides ‘Drummondii’

x 2

Pa 170, 12-14

B

Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’

Pa 170, 10-12

C 45 f

Prunus cerasifera ‘Pissardii’

200-225

C 45


KRZEWY LIŚCISTE

Nazwa łacińska

Liczba szkółkowań 

Wysokość rośliny
/pnia (cm)

Forma sprzedaży

Berberis thunbergii

40-50

P?13

Cercidiphyllium japonicum

80-100

C 7,5

Cercidiphyllium japonicum

x 2

150-200

B

Corylus avellana ‘Contorta’

40-50

C 5

Corylus maxima ‘Purpurea’

120-150

C 10

Euonymus fortunei ‘Emerald ’n’ Gold’

Pa 100

C 5

Hamamelis mollis

80-100

C 4

Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’

Pa 80

C 12

Physocarpus opulipholius ‘Diabolo’

40-60

C 3

Viburnum opulus ‘Roseum’

Pa 120

C 5


KRZEWY KWAŚNOLUBNE I ZIMOZIELONE

Nazwa łacińska

Liczba szkółkowań 

Wysokość rośliny (cm)

Forma sprzedaży

Aazalea 'Golden Sunset'

40-60

C 3

Calluna vulgaris ‘Alexandra’

10-15

P?11

Calluna vulgaris ‘Allegretto’

15-20

C 2

Rhododendron canadense

60-80

C 10

Mahonia aquifolia ‘Apollo’

x 2

50-60

B

Berberis julianae

60-80

C 5


PNĄCZA

Nazwa łacińska

Wysokość rośliny (cm)

Forma sprzedaży

Clematis ‘Paul Farges’

90

C 2 + bam

Clematis ‘Polish Spirit’

120

C 10 + bam

Hedera helix ‘Thorndale’

60

C 2 + bam

Hydrangea anomala subsp. petiolaris

60

C 2 + bam

Wisteria floribunda ‘Shiro-noda’

180

C 10 + bam


RÓŻE

Nazwa łacińska

 Wybór

Podkładka 

Grupa róż

Wysokość rośliny/pnia (cm)

Forma sprzedaży

Rosa ‘The Fairy’

wyb. A

Rosa canina

OKR

C 3

Rosa ‘Polarstern’

wyb. A

Rosa multiflora

TH

Pa 40

bB

Rosa ‘The Fairy’

wyb. A

Rosa canina

OKR

bB

Rosa ‘The Fairy’

wyb. B

Rosa canina

OKR

Pa 90

C 4

Rosa ‘Nina Weibull’

wyb. A

Rosa multiflora

POL

Pa 100

C 4

Rosa ‘Nina Weibull’  wyb. B

Rosa canina

POL

bB

Rosa ‘Polarstern’

wyb. A

Rosa canina

TH

C 3

Rosa ‘The Fairy’

wyb. A

OKR

P 11

Rosa ‘Robusta’

Rosa canina

PARK

bB

Rosa ‘Sympathie’

Rosa canina

CZ

C 3

Rosa rugosa

BOT

bB


BYLINY

Nazwa łacińska

Oznaczenie pojemnika

Hosta ‘So Sweet’

C 1,5

Paeonia ‘Shirley Temple’

C 3

Cymbalaria muralis

P 9


ROŚLINY OKRYWOWE

Nazwa łacińska

Wysokość rośliny (cm)

Forma sprzedaży

Pachysandra terminalis "Green Carpet'

OKR 20-25

P13 r

Cotoneaster horizontalis

OKR 30-40

P13 r

Dodaj komentarz