Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Konkursie Roślin Nowości, organizowanym w ramach ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA ONLINE!

Jest to konkurs dla wszystkich firm, które chcą popularyzować i promować swoje rośliny – hodowców i  szkółkarzy, wprowadzających nowe odmiany na rynek.

Celem konkursu jest szeroka promocja nowych, interesujących i o dużym potencjale handlowym drzew, krzewów, pnączy i bylin. W tym roku po raz kolejny rośliny zostaną ocenione przez międzynarodowe jury. W ramach promocji zgłoszonych do konkursu roślin swojego laureata wybiorą także przedstawiciele mediów branżowych, poprzez głosowanie mailowe, oraz ogrodnicy i miłośnicy roślin, w plebiscycie organizowanym na facebooku i/lub Instagramie.

Udział w konkursie związany jest z szeroką promocją samych nowości i zgłaszających je firm. Portrety roślin wraz z informacją o podmiocie zgłaszającym roślinę do konkursu są:

  • zamieszczane na stronach internetowych Związku Szkółkarzy Polskich oraz Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA ONLINE, w Wirtualnym Informatorze wysłanym do 31 000 branżowych odbiorców, w postach na Facebooku na profilach stowarzyszenia i wystawy oraz w e-kataloguroslin.pl, który w maju b.r. odwiedziło ponad 730 tys. użytkowników,
  • wyeksponowane na posterach o formacie A1 w ogólnodostępnym publicznym terenie w Warszawie w dniach 10-30 września 2020 r.
  • promowane w magazynach ogrodniczych, także w formie specjalnych dodatków, oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych roślinach zostanie:

  • przekazana branżowym wydawnictwom ogrodniczym w Polsce: AVC, Abrys, Media Expets, Burda Media, Hortpress, Plantpress oraz czołowym mediom zagranicznym, jak na przykład DeutscheBaumschule, FloraCulture International, Floral Daily, Horti Daily,
  • udostępniona mediom poradnikowym, lifestylowym oraz blogerom zajmujących się tematyką ogrodniczą,
  • opublikowana w Katalogu Szkółek Związku Szkółkarzy Polskich 2021, wydawanym w nakładzie 4 000 egzemplarzy i dystrybuowanym wśród profesjonalistów, a sylwetka rośliny nagrodzonej złotym medalem będzie widniała na okładce.

Zgodnie z załączonym regulaminem konkursu, za nowości uważa się nowe taksony, które zostały wprowadzone do produkcji i/lub są sprzedawane w Polsce nie dłużej niż 5 lat. W konkursie nie mogą brać udziału odmiany, które pojawiły się już w poprzednich edycjach. Szczegółowe wymagania i kryteria oraz informacja, kto może zgłosić rośliny do konkursu, znajdują się w regulaminie.

Ze względu na wirtualny charakter konkursu w tym roku ogromne znaczenie będą miały zdjęcia i  informacje o zgłaszanych roślinach, na podstawie których jury będzie mogło wybrać laureatów. Materiały te będą także przekazywane mediom i szeroko publikowane w sieci, stąd potrzebnych jest co najmniej 5 zdjęć w wysokiej rozdzielczości wraz ze zgodą na ich publikację oraz wyczerpujące opisy roślin.

Zgłoszenie nowych odmian do Konkursu odbywa się na podstawie Karty Zgłoszeniowej, wypełnionej odrębnie dla każdej odmiany.

Wszelkie formalności związane z wypełnieniem Karty Zgłoszeniowej, przesłaniem zdjęć i opłaty za udział w konkursie należy dokonać do 24 lipca 2020 r. do godziny 23:59.
Zgłoszenia przesłane po tym terminie, bądź niepełne, np. bez materiału fotograficznego, zostaną odrzucone.

Liczymy na zainteresowanie Państwa tegorocznym Konkursem Roślin Nowości i zgłoszenie wielu nowych atrakcyjnych odmian.

Organizatorzy
Związek Szkółkarzy Polskich i Agencja Promocji Zieleni