22 listopada 2019

18-19 listopada 2019 r. odbyło się XXIX ZWZC ZSzP

Podziel się!

18-19 listopada 2019 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich.

Walne Zgromadzenie

Na tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków ZSzP przybyło 97 osób, w tym 75 członków Związku. Obradom przewodniczył Marek Majewski. Funkcję skretarza pełnił Mateusz Milczyński. Zebrani minutą ciszy uczili pamięć zasłużonych członków ZSzP, których pożegnaliśmy w minionym roku: śp. Danuty Ulińskiej oraz śp. Kazimierza Kulasa. Przewodniczący podkreślił ich niebywałe zaangażowanie w budowanie stowarzyszenia.

Następnie prezes ZSzP Wojciech Wróblewski przedstawił nowych członków zwyczajnych:

Uczestnicy zjazdu zapoznali się z działaniami zarządu ZSzP w okresie ostatniego roku przedstawionymi przez prezesa Wojciecha Wróblewskiego, wysłuchali sprawozdań komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego, a także sprawozdania z działalności Agencji Promocji Zieleni. Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło zarządowi absolutorium. Istotnym punktem corocznych spotkań jest dyskusja, dotycząca przyszłych działań stowarzyszenia, zakończona przegłosowaniem wniosków i uchwał.

Uroczysta kolacja

Zwieńczeniem pierwszego dnia była uroczysta kolacja. Jej oficjalną część rozpoczęło wręczenie najwyższego wyróżnienia w stowarzyszeniu - tytułu Członka Honorowego Związku Szkółkarzy Polskich. XXIX Walne Zgromadenie Członków przyznało tytuł Panu Emilowi Homie w podziękowaniu za wybitny wkład w rozwój Związku. Pan Emil Homa nie krył radości z wyróżnienia. Dziękując podkreślił, że praca społeczna na rzecz Związku zawsze przynosiła mu satysfakcję i radość. Warto przypomnieć, że Związek ma w tej chwili trzech Członków Honorowych, a są nimi: Jan Grąbczewski, Lucjan Kurowski i Emil Homa.

Następnie Prezes Wojciech Wróblewski wręczył Srebrne Odznaki Honorowe Związku Szkółkarzy Polskich. Otrzymali je: Anna Ciepłucha-Kowalska, Anita Piątkowska-Krzewicka oraz Adam Ważyński. Wyróżnienia przyznane zostały za wkład w rozwój ZSzP.

Uroczystą kolację uświetnił występ wszechstronnego artysty - gitarzysty i barda - Marka Korzemskiego. Natomiast muzykę do tańca zapewnił zespół Jazz-Event-Band. Zabawa przebiegała w doskonałej atmosferze i przeciągnęła się niemal do rana.

Wycieczki do szkółek ZSzP

Bardzo pogodny i słoneczny drugi dzień  zjazdu rozpoczęliśmy od wizyty w dwóch zrzeszonych szkółkach regionu lubelskiego - Szkółek KUROWSCY oraz Szkółki PIECH.

Po pierwszej z nich oprowadzeni zostaliśmy przez trzy pokolenia rodziny - Lucjana Kurowskiego, Grzegorza Kurowskiego oraz Jakuba Kurowskiego. Jak wspomniał żartobliwie Pan Lucjan, Szkółki KUROWSCY to PGR - Prywatne Gospodarstwo Rodzinne. Powstało ono w 1960 roku na powierzchni zaledwie 12 arów. Dziś to 38 ha upraw, w tym 19 z nich stanowią uprawy pojemnikowe. Wycieczkę rozpoczęliśmy od obejrzenia ogrodu pokazowego oraz kolekcji narodowych odmian uprawnych Berberis thunbergii i Hydrangea paniculata. Następnie przeszliśmy na teren szkółki - jej asortyment liczy ponad 500 gatunków i odmian w ciągłej sprzedaży. Na zakończenie zaproszeni zostaliśmy na poczęstunek, podczas którego właściciele gospodarstwa odpowiadali na pytania ze strony kolegów.

Drugą odwiedzoną przez szkółkarzy firmą była rodzinna Szkółka Piech. Miłość do roślin czuć było już od pierwszych kroków postawionych w gospodarstwie. Jak sami właściciele wspominają są zakochani w naturze, świadomi korzyści, jakie człowiek dzięki niej odnosi i z dumą promują modę na zazielenianie przestrzeni. Z tego właśnie powodu gospodarze dokładają wszelkich starań, by rośliny były najwyżej jakość. Wizytę rozpoczęliśmy od przejazdu po części gruntowej. Powierzchnia upraw zajmuje tu bowiem 32 hektary. Następnie wyruszyliśmy na spacer po terenie kontenerowni i tuneli, gdzie mogliśmy obejrzeć ekspozycję zimową, dającą możliwość zapoznania się z asortymentem szkółki. Zwieńczenie wycieczki stanowił słodki poczęstunek, podczas którego mogliśmy wymienić się wrażeniami z całego dnia.

Wykłady

Drugą połowę dnia wypełniły następujące wykłady i prezentacje.

Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin w oparciu o rozporządzenie 2016/2031
Agnieszka Sahajdak - Dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej, GIORiN
Ewa Półtorak - Główny specjalista Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej, GIORiN

Rola i zadania Ośrodków Doradztwa Rolniczego
Borys Gruszewski - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Horticultural EXPO 2024 Łódź, Natura miasta - prezentacja projektu
Maciej Riemer, Anna Wierzbicka – kierownicy projektu EXPO Horticultural 2024, Urząd Miasta Łodzi

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dotyczący paszportowania roślin. Wzieli w nim udział nie tylko szkółkarze, ale również zgłoszeni przez nich pracownicy.

Nocne zwiedzanie Kazimierza Dolnego

Ostatnią atrakcją tegorocznego zjazdu było Nocne Zwiedzanie Kazimierza. Podczas spaceru po kazimierskim rynku, dowiedzieliśmy się wielu interesujących faktów, poznaliśmy wiele historii, odwiedziliśmy Cmentarz Żydowski "Kirkut", gdzie znajduje się ściana płaczu zbudowana z uratowanych podczas II Wojnie Światowej macew. Na zakończenie tego listopadowego, wieczornego spaceru przeszliśmy z pochodniami po wąwozie.

XXIX Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich przeszło do historii jako bardzo udane. Wysoko oceniono też obiekt, w którym zjazd się odbywał - Hotel Król Kazimierz.