4 stycznia 2017

Boxer 800 EC z rozszerzeniem na krzewy ozdobne!

Podziel się!

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 grudnia 2016 r. (załącznik do decyzji MRiRW nr R-576/2016d z dnia 19.12.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-88/2015 r. z dnia 29.05.2015 r.) herbicyd Boxer 800 EC produkowany przez Syngenta Polska został dopuszczony do stosowania w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych w kategorii: Rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny oraz krzewy ozdobne. Oznacza to, że herbicyd może być stosowany przez użytkowników profesjonalnych w szkółkach roślin ozdobnych już nie tylko w uprawie bylin i roślin uprawianych z siewu (w tych uprawach środek można było stosować już od sierpnia 2015 r.), ale też krzewów ozdobnych. Uzyskanie rozszerzenia na krzewy ozdobne było możliwe po wykonaniu dodatkowych badań. Należy pamiętać, że odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność ś.o.r. stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Boxer 800 EC (prosulfokarb) jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym i naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym, łubinie, soczewicy, słoneczniku, soi, roślinach zielarskich i roślinach ozdobnych. Boxer 800 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

Składamy serdeczne podziękowania firmie Syngenta Polska za udostępnienie środka szkółkarzom.

 

Etykieta do pobrania.pdf