29 marca 2018

Członkowie ZSzP w Radzie Konsultacyjnej powołanej przez GIORiN

Podziel się!

Do biura ZSzP wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w pracach Rady Konsultacyjnej działającej przy Głównym Inspektorze Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Związek reprezentują w Radzie:

Katarzyna Łazucka-CegłowskaGospodarstwa Szkółkarskiego ŁAZUCCY (członek zarządu ZSzP) oraz Tomasz Kącki ze szkółki KĄCCY Agnieszka Kącka, Kwalifikowana Szkółka Roślin Jagodowych.

22 marca 2018 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej. Zadaniem Rady jest przede wszystkim przedstawianie opinii i stanowisk w zakresie realizowanych przez Inspekcję zadań, zgłaszania propozycji zmian oraz nowych rozwiązań systemowych. Powołaniu Rady przyświecała idea otwarcia się Inspekcji na głosy z zewnątrz oraz poprawę współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa a rolnikami, przedsiębiorcami rolnymi oraz organizacjami gospodarczymi.
Podczas pierwszego spotkania członkowie Rady Konsultacyjnej wybrali spośród swego grona Prezydium Rady oraz omówili najważniejsze zagadnienia i kierunki prac.

Przewodniczącą Rady została Pani prof. Bożena Łozowicka – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin. Do prezydium Rady wybrano także dwóch zastępców przewodniczącego: Pana Piotra Doligalskiego z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Panią Aleksandrę Mrowiec – przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Sekretarzem Rady została Pani Katarzyna Łazucka-Cegłowska ze Związku Szkółkarzy Polskich.

W skład Rady wchodzą przede wszystkim branżowe organizacje sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające rolników oraz instytuty naukowo-badawcze.