29 sierpnia 2009

DĘBY PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY

Podziel się!

Dąb szypułkowy (Quercus robur ?Fastigiata?) o wysokości 4 m - dar Związku Szkółkarzy Polskich został posadzony w Ogrodach Królewskich u stóp Zamku Królewskiego w Warszawie. Przygotowano dla niego miejsce w sąsiedztwie drzewa ofiarowanego w 2006 roku Zamkowi Królewskiemu przez niemieckich ogrodników.

Uroczystość przekazania polskiego dębu odbyła się 28 sierpnia 2009 roku w pierwszym dniu XVII Międzynarodowej Wystawy ?Zieleń to Życie? w obecności jej uczestników ? wystawców z 9 krajów, w tym licznej grupy szkółkarzy niemieckich. W uroczystości wzięli również udział zaproszeni przedstawiciele władz Warszawy oraz ambasadorowie i przedstawiciele dyplomatyczni Niemiec, Włoch, Belgii i Holandii,  przedstawicieli nauki i mediów.

Prof. Andrzej Rottermund ? dyrektor Zamku Królewskiego powitał zgromadzonych i wręczył prezesowi Związku Szkółkarzy Polskich ? Lucjanowi Gursztynowi list z podziękowaniem. Podczas uroczystości krótkie przemówienia wygłosili: Jana Orlowski ? attache kulturalna Ambasady Niemiec, Włodzimierz Paszyński ? Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Lucjan Gursztyn ? prezes Związku Szkółkarzy Polskich.

Rosnące w Ogrodach Królewskich, obok siebie drzewa mają być symbolem przyjaźni i współpracy między polskimi i niemieckimi szkółkarzami, a dobrym początkiem odnowienia Ogrodów Stanisława Augusta Poniatowskiego ? ostatniego króla Polski.

Dęby można oglądać w ogrodach Królewskich od 29 sierpnia 2009 roku.