2 września 2021

Dr Adam Marosz wyróżniony Honorowym Laurem Związku Szkółkarzy Polskich

Podziel się!

Podczas ceremonii otwarcia 28. Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE dr Wiesław Szydło, prezes zarządu Związku Szkółkarzy Polskich, wręczył dr. Adamowi Maroszowi Honorowego Laura Związku Szkółkarzy Polskich, przyznanego za wybitne osiągnięcia w popularyzacji roślin ozdobnych.

Adam Marosz urodził się w 1971 r. w Opocznie. W 1996 r. ukończył studia na wydziale ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie, robiąc specjalizację z kształtowania terenów zieleni. Po studiach rozpoczął pracę naukową w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, broniąc rozprawę doktorską pt.: "Analiza szkółkarstwa ozdobnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej”. Przez wiele lat jako jedyny naukowiec w kraju zbierał i analizował dane dotyczące krajowej produkcji szkółkarskiej.

W pracach badawczych podejmował praktyczne tematy związane z produkcją szkółkarską – nawadnianiem szkółek, nawożeniem, stosowaniem kompostów i ściółek. Badał odporność roślin drzewiastych na zasolenie i przydatność wybranych taksonów do sadzenia w miastach oraz pasach zieleni przydrożnej. W ramach działalności upowszechnieniowej Instytutu organizował liczne konferencje szkółkarskie, szkolenia i seminaria.

Szkółkarzom i miłośnikom roślin jest znany przede wszystkim jako autor kilkuset artykułów popularyzujących wiedzę o roślinach ozdobnych, ich odmianach i zastosowaniu, publikowanych na łamach dwumiesięcznika „Szkółkarstwo”, ale też w wielu innych magazynach ogrodniczych. Jest m.in. autorem wydanego w 2006 r. leksykonu „Drzewa i krzewy iglaste” oraz 4 innych książek na temat uprawy i zastosowania roślin drzewiastych i bylin. Jest jednym z autorów opisów roślin na stronach związkowego e-katalogu roślin.

Obecnie dr Adam Marosz jest wykładowcą Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Wraz z żoną prowadzi szkółkę bylin.