1 kwietnia 2022

Ekologia w polityce lokalnej

Podziel się!

W ostatnich dniach marca br. odbył się Samorządowy Kongres Klimatyczny w Łodzi. Na uczestników czekały dwa intensywne dni: prezentacji, debat, networkingu i warsztatów.

Na temat klimatu mówili m.in. Hanna Zdanowska - Prezydent miasta Łodzi, Frans Timmermans - wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej czy Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy. Miasto przyszłości ukształtowane na podobieństwo ekosystemu; przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu; ekologia w polityce lokalnej czy dbanie o klimat na poziomie miejskim, to jedynie wierzchołek góry lodowej poruszanych tematów.

Na kongresie uczestnika projektu More Green Cities for Europe – Związek Szkółkarzy Polskich – reprezentowała Joanna Filipczak, Prezes Agencji Promocji Zieleni. Zgromadzonym stacjonarnie i online uczestnikom przedstawiła temat: Zielone Miasto Europy – myślimy globalnie, działamy lokalnie.

Przedstawiając stowarzyszenie wytłumaczyła zgromadzonym i widzom transmisji online istotę pracy szkółkarza i związane z nią aspekty jakości, parametrów i wielkości produkowanych roślin. W kontekście inwestycji miejskich dobór odpowiednich roślin na dane miejsce, także pod względem jakości i parametrów, determinuje rentowność realizacji i jest kluczowa. W efekcie – im szybciej osiągniemy zamierzony cel, tym lepiej wpłyniemy na warunki klimatyczne. Są to aspekty dobrych praktyk i kultury ogrodniczej, rozwojem i popularyzacją których Związek Szkółkarzy Polskich, oprócz innych działań, zajmuje się od 30 lat.

Podczas wystąpienia Prezes Agencji Promocji Zieleni opowiedziała o głównych założeniach i idei kampanii „More Green Cities for Europe”, czyli „Zielone Miasto Europy”. Jej celem jest zwiększenie wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych – dla dobra społeczności, środowiska, klimatu, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji. Odbiorcami projektu są z jednej strony decydenci, czyli samorządowcy, inwestorzy i developerzy, a z drugiej twórcy terenów zieleni – architekci krajobrazu, projektanci i wykonawcy. Komunikacja i aktywności w ramach kampanii opierają się przede wszystkim na działaniach Public Relations – współpracy z prasą branżową, notach prasowych, artykułach merytorycznych, wystąpieniach publicznych i spotkaniach oraz rozwoju strony internetowej i newslettera (https://pl.thegreencities.eu/#subscribe-newsletter).

Nie zabrakło oczywiście konkretnych przykładów. W nawiązaniu do wystąpienie dr Charliego Hall z Uniwersytetu w Teksasie (źródło: prezentacja z 2021 w ramach konferencji Mocno Zielone Miasto podczas Międzynarodowej Wystawy Zieleń to Życie & Flower Expo Polska), który zaprezentował wyniki swoich wieloletnich badań dotyczących korzyści ekonomicznych, które przynoszą obsadzone roślinami tereny zieleni. Przytaczał także dane pochodzące z ogólnie dostępnego przewodnika Evaluating Landscape Performance wydanym przez Landscape Architecture Foundation. Prezentacja dr Charliego Halla jest dostępna na stronie projektu https://pl.thegreencities.eu/evenementen/inwestycje-w-zielen-a-rozwoj-gospodarczy-dr-charlie-hall/

W wystąpieniu została również zaprezentowana największa w Polsce internetowa encyklopedia roślin ogrodowych:
www.e-katalogroslin.pl, w której można znaleźć informację o blisko 10 tys. gatunków i odmian roślin ozdobnych i owocowych, produkowanych w szkółkach zrzeszonych w Związku Szkółkarzy Polskich, wraz z opisami, zdjęciami i danymi kontaktowymi producentów.
W publikowanych na stronie kampanii artykułach poświęconych doborowi roślin do warunków miejskich, nazwy roślin linkowane są do katalogu. I co bardzo istotne, ten ogrom wiedzy dotyczy roślin produkowanych i dostępnych w kraju. Jest to bardzo cenne narzędzie w kontekście planowania zielonych inwestycji.

Wnioski z Samorządowego Kongresu Klimatycznego nie budzą wątpliwości – musimy działać tu i teraz, zmiany klimatyczne nie poczekają na lepsze czasy! Wiele obszarów wymaga często radykalnych zmian czy rozwoju, ale zacznijmy od siebie – w zakresie prywatnym i zawodowym.

Związek Szkółkarzy Polskich od lat wskazuje na istotną rolę roślin w kształtowaniu i poprawianiu środowiska życia człowieka. Kampania Zielone Miasto Europy wpisuje się w tę misję. Celem działań programu jest zwiększenie wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych dla dobra nie tylko klimatu, ale społeczności, środowiska, a także na rzecz rozwoju gospodarczego. Zapraszamy do współpracy!