28 lutego 2019

Kodeks Dobrych Praktyk

Podziel się!

Pragniemy poinformować, że zarząd Związku Szkółkarzy Polskich podjął decyzję o zadeklarowaniu stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”.

Opracowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska kodeks ma charakter zbioru dobrych praktyk określających sposób postępowania z roślinami inwazyjnymi obcego pochodzenia, którego stosowanie pozwoli ograniczyć przenikanie obcych gatunków inwazyjnych do środowiska przyrodniczego. Jego celem jest ochrona różnorodności biologicznej. W publikacji znajdują się wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z tematyką gatunków roślin obcego pochodzenia oraz zbiór zasad postępowania z takimi gatunkami. Kodeks ma charakter dobrowolny i nie stanowi źródła prawa, dlatego zawarte w nim informacje nie mają charakteru wiążącego, niemniej w trosce o środowisko naturalne Związek Szkółkarzy Polskich zachęca do jego stosowania. Kodeks jest adresowany do osób zawodowo zajmujących się ogrodnictwem w zakresie produkcji i dystrybucji roślin, projektantów i zarządców terenów zieleni oraz wszystkich osób uprawiających własne ogrody.


POBIERZ KODEKS