27 września 2022

Konferencja „SZKÓŁKARSTWO - SZANSE I WYZWANIA”

Podziel się!

Już po raz czwarty z inicjatywy Związku Szkółkarzy Polskich organizowana jest Konferencja „SZKÓŁKARSTWO – SZANSE I WYZWANIA”, która tym razem odbędzie się w dniach 28-29 listopada w Hotelu Vienna House Easy w centrum Katowic.

Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, a patronem medialnym zostało Szkółkarstwo wydawnictwa Plantpress.

Problematyka poruszana podczas konferencji tworzy trzy bloki tematyczne: produkcyjny, mówiący o arkanach uprawy, zwłaszcza w kontekście następujących zmian związanych z ochroną środowiska i produkcją zrównoważoną – swoimi doświadczeniami podzielą się polscy i zagraniczni fachowcy zajmujący się podłożami, nawożeniem i ochroną; marketingowo-sprzedażowy, skupiający się na aspektach ekonomii produkcji, a zwłaszcza rentowności, wyceny produktów oraz działaniach wspierających sprzedaż; roślinny, dotyczący nowości asortymentowych oraz zasługujących na popularyzację taksonów i w tym module wystąpią dwaj członkowie reprezentujący stowarzyszenie – Andrzej Kujawa i Bronisław Jan Szmit.

Prelegenci – uznani polscy i zagraniczni eksperci w swoich dziedzinach – gwarantują aktualną, praktyczną wiedzę oraz rozwiązania wspierające prowadzenie szkółkarskiego biznesu.

PROGRAM

Konferencja jest odpowiedzią na potrzebę doskonalenia zawodowego, usystematyzowania informacji, dotarcia do nowości z zakresu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, niezbędnych do rozwijania gospodarstw szkółkarskich. Daje także możliwość porozmawiania z kolegami z branży. Wymiana informacji, doświadczeń, czasami jedno zdanie wyniesione z rozmów lub zasłyszane podczas prelekcji to wartość, która może pchnąć nasz biznes na nowy tor, rozwiązać problem, dostrzec szansę. Rozmowy w nieformalnych okolicznościach kolacji mogą być także początkiem udanej współpracy, bo przecież szkółkarze są dla siebie nawzajem klientami.

SZANSE i WYZWANIA dotyczą wszystkich producentów roślin i wkrótce każdy szkółkarz będzie musiał podjąć nie jedną trudną decyzję, a szerszy kontekst oraz informacje przedstawione na konferencji na pewno w tym pomogą.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy pobrać, zapisać i przesłać na adres: konrad.wroblewski@zszp.pl. Przedłużyliśmy termin zgłoszeń do 21 października 2022 r.

REZERWACJA NOCLEGU

W Hotelu Vienna House Easy na hasło „Konferencja Szkółkarska” można dokonać rezerwacji na preferencyjnych warunkach.