23 sierpnia 2012

Konkurs "Inspiracje w przestrzeni" II edycja - EKOOSIEDLA

Podziel się!

Konkurs „Inspiracje w przestrzeni” II edycja – EKOOSIEDLA

Związek Szkółkarzy Polskich objął patronatem Konkurs „Inspiracje w przestrzeni” – EKOOSIEDLA. 

Redakcja „Zieleni Miejskiej” pragnie serdecznie zaprosić do udziału w II edycji konkursu „Inspiracje w przestrzeni”. Ma on na celu nagrodzenie i promocję projektów urbanistycznych, kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej.

W tym roku oceniane są projekty ekologicznych i oryginalnych przestrzeni zieleni na osiedlach mieszkaniowych.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach – zrealizowane projekty i projekty koncepcyjne. W ramach każdej kategorii przyznane zostaną dwie narody: dla debiutanta oraz dla profesjonalisty.

Zapraszamy do udziału studentów i absolwentów kierunków związanych z architekturą krajobrazu, architektów, urbanistów, szkoły, instytucje realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także pracownie realizujące tego typu projekty.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy i charakterystykę projektu. W kategorii zrealizowany projekt – zdjęcia aktualnej realizacji oraz dokumentację sprzed realizacji, a w przypadku kategorii praca koncepcyjna – projekt w formie rysunkowej zawierający rzuty oraz wizualizację. Szczegóły dot. formalności zawarte są w regulaminie.

Zgłoszenia i terminy:

  • do 1 grudnia 2012 r. czekamy na zgłoszenia,
  • ocena formalna i merytoryczna nadesłanych projektów odbędzie się do 31 stycznia 2013 r.
  • rozstrzygniecie konkursu i nagrodzenie laureatów - luty 2013 r. w trakcie seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa podczas Targów GARDENIA w Poznaniu.