23 czerwca 2016

Konkurs Roślin Nowości 2016

Podziel się!

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa w pliku .pdf

Karta zgłoszeniowa w pliku .doc

Kryteria

 

Zapraszamy wystawców do udziału w Konkursie Roślin Nowości, tradycyjnie organizowanym w czasie Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie”. 

Celem konkursu jest szeroka promocja nowych, interesujących odmian drzew, krzewów, pnączy i bylin. W tym roku po raz kolejny rośliny będą oceniane przez międzynarodowe jury.

Udział w konkursie przynosi szereg korzyści związanych z promocją zgłaszanych nowości oraz samych wystawców. Portrety roślin wraz z informacją o podmiocie zgłaszającym roślinę do konkursu są zamieszczane na stronach internetowych ZSzP oraz w e-kataloguroslin.pl, które w kwietniu b.r. odwiedziło ponad 560 tys. użytkowników. Nowości są promowane w licznych magazynach ogrodniczych, także w formie specjalnych dodatków, oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nagrody i wyróżnienia są wręczane podczas uroczystej ceremonii otwarcia wystawy w obecności licznych dziennikarzy z kraju i zagranicy. Znakomita lokalizacja stoiska, na którym są prezentowane nowości zapewnia, że większość gości odwiedzających wystawę rozpoczyna wizytę na targach właśnie od zwiedzania konkursowej ekspozycji.

Zgodnie z załączonym regulaminem konkursu, za nowości uważa się nowe taksony, które zostały właśnie wprowadzone do produkcji i/lub są uprawiane w Polsce od niedawna lub zostały wprowadzone do produkcji po bardzo długiej przerwie. W konkursie nie mogą brać udziału odmiany, które pojawiły się już w poprzednich edycjach. Szczegółowe wymagania i kryteria oraz informacja, kto może zgłosić rośliny do konkursu, znajdują się w regulaminie. 

Ze względu na fakt, że zdjęcia i informacje o zgłaszanych roślinach będą przekazywane mediom, publikowane na stronach internetowych ZSzP i w informatorze wystawy, rozprowadzanym nieodpłatnie w czasie trwania targów, zachęcam do przesłania organizatorom szczegółowych opisów zgłoszonych roślin oraz fotografii. Niezbędne jest przesłanie co najmniej dwóch dobrej jakości zdjęć cyfrowych w wysokiej rozdzielczości, wraz ze zgodą na ich publikację. Materiały te będą służyły promocji konkursowych roślin. Zgłoszenie nowych odmian do Konkursu odbywa się na podstawie Karty Zgłoszeniowej, wypełnionej odrębnie dla każdej zgłaszanej odmiany. Przy uzupełnianiu opisu roślin zachęcam Państwa do korzystania z załączonej tabeli („Kryteria”). 

Kartę Zgłoszeniową wraz ze zdjęciami oraz innymi dodatkowymi materiałami informacyjnymi należy dostarczyć do biura Związku Szkółkarzy Polskich, Al. Jana Pawła II 80 lok.71, 00-175 Warszawa lub przesłać e-mailem na adres: zszp@zszp.pl albo faksem: 22 435 47 22 wew.113,do dnia 3 lipca 2016 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia przesłane po tym terminie zostaną odrzucone.