3 czerwca 2011

KWIATY IŁOWEJ 2011

Podziel się!

KWIATY IŁOWEJ 2011

W dniach 25-28.05.2011 w miejscowości Iłowa Żagańska w województwie lubuskim odbyła się niewielka – lokalna, ale międzynarodowa wystawa szkółkarska.

Współpraca przygraniczna Gminy Iłowa  z Gminą Wachau spod Drezna zaowocowała tą właśnie wystawą, która urządzono w parku w pobliżu Pałacu. Jego historia sięga XVI wieku. Park z ogrodem chińskim i japońskim oraz ponad 100-letnią kolekcją różaneczników założył ówczesny właściciel Iłowej – hrabia Fryderyk von Hochberg.

Ze strony niemieckiej wystawiły się dwie szkółki – Szkółka Seidel z Grüngräbchen (Szkółka istnieje 150 lat) oraz Szkółka Dubrauer.

Z polskiej strony wystawiły się szkółki zrzeszone w naszym Związku: Bielicki, Bodnar, Matusiak, Pudełek, Pudełko, Ulińscy, Zymon oraz spoza Związku szkółka bylin – Szkółka Świerk.

Wystawę patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Lubuski. Swoją obecnością uświetnił ją prof. Czekalski (który w Iłowej uczęszczał do Technikum Ogrodniczego) oraz wielu bardzo ważnych oficjeli z obu stron Nysy. Największym jej osiągnięciem jest jednak to, że wystawa przyczyniła się do popularyzacji krzewów ozdobnych oraz sztuki ogrodniczej w tutejszym dość zaniedbanym pod tym względem rejonie – zaniedbanym ostatnio, bo przed wojną w Iłowej działały dwa bardzo dobre ogrodnictwa (kwiaty dostarczano małym samolotem do Berlina) i odbywały się tutaj słynne w całej Europie wystawy dalii.